"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-11-14

27 medicinprojekt i Umeå får årets VR-anslag

NYHET Umeå universitet har tilldelats totalt 27 projektbidrag från Vetenskapsrådet inom området Medicin. Därutöver kan noteras en tjänst som forskningsassistent, tre bidrag till post-doc och ett bidrag till longitudinella databaser.

Stora projektbidrag – 750 000 kr per år eller mera – går till Thomas Edlund, UCMM; Hans Wolf-Watz, Inst. för molekylärbiologi; Thomas Borén, Inst. för medicinsk kemi och biofysik; och Ludmilla Morozova-Roche, Inst. för medicinsk kemi och biofysik.

Bidrag till longitudinella databaser

Birgitta Stegmayr, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, medicin: Northern Sweden MONICA cohorts – Longitudinal databases in cardiovascular research (Databashantering inom MONICA-projektet), 2006: 540 000 kr, 2007: 400 000 kr, 2008: 330 000 kr.

Foass-tjänst

Camilla Englund, UCMP: Funktionell analys av midkine och pleiotrophin cytokin-familjen med Drosophila melanogaster som modellsystem

Bidrag till post-doctjänster

Marcus Johansson, Inst. för Molekylärbiologi: Postdoc-stipendium utlandet (NT): Reglering av NMD i jäst

Bo Segerman, Inst. för fysiologisk botanik, Bidrag till anställning som postdok i Sverige: Development of an adenovirus based RNA interference (RNAi) inducing gene therapy system and reduction of vector toxicity by RNAi suppression of the leakage from the late viral transcription unit

Ewa Wandzioch, UCMM: Post-docstipendium utlandet: Molecular mechanisms governing cell-fate decisions of multipotent endodermal cells during early stages of liver formation in the mouse

Projektbidrag M

(Alfabetisk lista)

Christina Ahlgren, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, yrkesmedcin (Västerbottens läns landsting): Qi Gong training in rehabilitation of patients suffering from exhaustion syndrome (Qi Gong-träning för rehabilitering av patienter med utmattningssyndrom), 200 000 kr i 2 år.

Bror Alstermark, Inst. för integrativ medicinsk biologi, fysiologi: Control of voluntary movements; reaching and grasping (Kontrollen över viljemässigt styrda rörelser - att sträcka sig och greppa), 275 000 kr i 3 år

Anna Arnqvist, Inst. för medicinsk kemi och biofysik: Helicobacter pylori: Molecular mechanisms and dynamics in adhesin expression during persistent infection (Molekylära mekanismer för magsårsbakterien Helicobacter pyloris vidhäftning), 340 000 kr i 3 år

Sirkka Asikainen, Inst. för odontologi, oral mikrobiologi: Periodontitis as a contributor to cardiovascular diseases (Samband mellan tandinfektion (periodontit) och hjärt-kärlsjukdomar), 325 000 kr i 3 år

Thomas Borén, Inst. för medicinsk kemi och biofysik: Helicobacter pylori, Adhesion and Patho-Adaptation (Vidhäftning och anpassning hos magsårsbakterien Helicobacter pylori), 900 000 kr i 3 år

Leif Carlsson, UCMM: The role of Lhx2 for self-renewal and differentiation in stem cells in the hair follicle and its relevance for hair formation (Genen Lhx2:s roll för stamceller i hårsäcken och dess betydelse för hårbildning), 275 000 kr i 2 år

Andrei Chabes, Inst. för medicinsk kemi och biofysik: dNTPs as cellular regulators (Deoxyribonukleotider (dNTP) som regulatorer i cellen), 225 000 kr i 2 år

Gisela Dahlquist, Inst. för klinisk vetenskap, pediatrik: Risk factors for childhood onset insulindependent diabetes(IDDM) and its complications (Riskfaktorer för insulinberoende diabetes hos barn och dess komplikationer), 350 000 kr i 3 år

Benoni Edin, Inst. för integrativ medicinsk biologi, fysiologi: Sensorimotor mechanisms subserving grasping in humans (Mekanismer bakom det mänskliga handgreppet), 275 000 kr 3 år

Thomas Edlund, UCMM: Signals and mechanisms that induce, pattern and co-ordinate the development of the central and periperal nervous systems (Signaler och mekanismer vid utvecklingen av det centrala och perifera nervsystemet), 1 000 000 kr i 3 år

Mikael Elofsson, Inst. för kemi, organisk kemi: Chemical attenuation of bacterial virulence: Inhibitors of type III secretion (Kemiska aspekter på bakteriers sjukdomsframkallande förmåga), 300 000 kr i 3 år

Birgitta Engström, Inst. för omvårdnad: Evalutating the cost effectiveness of tactile stimulation in constipation (Utvärdering av taktil stimulerings effektivitet vid förstoppning), 350 000 kr i 3 år

Anne Fisher, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, arbetsterapi: Enhancing Schoolwork Performance of Students with Mild Psychiatric and Physical Disabilites (Att förbättra studieprestationer hos studenter med milda psykiatriska och fysiska funktionshinder), 325 000 kr i 3 år

Åke Forsberg, Inst. för molekylärbiologi (Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI): Virulence mechanisms of pathogenic Yersinia species (Sjukdomsframkallande mekanismer hos Yersinia-bakterier), 450 000 kr i 3 år

Christopher Fowler, Inst. för farmakologi och klinisk neurovetenskap, farmakologi: Endocannabinoid uptake and metabolism: mechanisms, selective inhibitors, and functional significance (Upptag och metabolism hos endocannabinoider), 450 000 kr i 3 år

Anne Hammarström, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, allmänmedicin: Is low birthweight related to risk factors for cardiovascular disease after controlling for the accumulation of adverse life events from birth to adulthood? A 41-year follow-up of the Luleå cohort (Finns samband mellan låg födelsevikt och riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom i vuxen ålder?), 300 000 kr i 3 år

Monica Holmberg, Inst. för medicinsk biovetenskap, medicinsk och klinisk genetik: Loss of pain perception: the role of Nerve Growth Factor (Genen "Nerve Growth Factor" och dess betydelse vid smärtokänslighet),275 000 kr i 3 år

Jörgen Johansson, Inst. för molekylärbiologi: Using the human pathogen Listeria monocytogenes as a modelsystem, to study the function and requirement of diverse RNA-species during bacterial infection (Studier av RNA vid bakterieinfektioner med Listeria monocytogenes som modellsystem), 225 000 kr i 2 år

Ludmilla Morozova-Roche, Inst. för medicinsk kemi och biofysik: Structural and functional basis of protein misfolding and amyloid formation. Implications for diagnostics and risk assessment of amyloid diseases (Grundläggande mekanismer vid proteinveckning och amyloidbildning för diagnos och riskbedömning vid amyloidorsakade sjukdomar), 700 000 kr i 3 år

Astrid Norberg, Inst. för omvårdnad (Västerbottens läns landsting): Stress of conscience in relation to burnout among health care personnel (Samvetsstress och utbrändhet bland vårdpersonal), 350 000 kr i 3 år

Tor Ny, Inst. för medicinsk kemi och biofysik: Multifunctional Roles of Proteinases in Tissue Remodeling, Inflammation, Infection and Complement Activation (Proteinasers mångsidiga roll vid omformning, inflammation, infektioner m.m. i vävnader), 410 000 kr i 3 år

Thomas Olivecrona, Inst. för medicinsk biovetenskap, fysiologisk kemi: Mechanisms for regulation of lipoprotein lipase (Mekanismer för reglering av lipoproteinlipas), 275 000 kr i 2 år

Ulrika Pettersson, Inst. för farmakologi och klinisk neurovetenskap, klinisk farmakologi: A clinical and genetic evaluation of the role of vitamin a and vitamin d in the pathogenesis of osteoporotic fractures (Klinisk och genetisk värdering av A- och D-vitaminers roll vid frakturer pga. benskörhet), 275 000 kr i 3 år

Sun Nyunt Wai, Inst. för molekylärbiologi: Molecular mechanisms controlling smooth-rugose switching, hostinteractions and survival properties of Vibrio cholerae (Molekylära mekanismer hos bakterien Vibrio cholerae), 400 000 kr i 3 år

Mikael Wiberg, Inst. för integrativ medicinsk biologi, anatomi: Studies of neuronal degeneration, regeneration and repair after central and peripheral nerve injury (Återbildning och reparation av nerver efter centrala och perifera nervskador), 275 000 kr i 3 år

Hans Wolf-Watz, Inst. för molekylärbiologi: Polariserad överföring av Yopvirulensdeterminanter drån Yersinia pseudotuberculosis över den eukaryota målcellens membran samt identifikation av Yop-proteinernas målproteiner, 900 000 kr i 3 år

Ann Öhman, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, epidemiologi och folkhälsovetenskap: Can group intervention increase wellbeing and reduce stress among teenage girls with long term pain, stress and negative body image? (Kan gruppinterventioner öka välbefinnandet och minska stress bland tonårsflickor med långvarig smärta, stress och negativ kroppsbild?; inom genustemat "Den sexualiserade människan"), 350 000 kr i 3 år

Kontaktuppgifter för de enskilda forskarna kan nås via Umeå universitets personalkatalog

Redaktör: Hans Fällman