"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-11-10

3 miljoner för forskning om föreställningar om en åldrande befolkning

NYHET Etnologen Anna Sofia Lundgren får nära 3 miljoner kronor av vetenskapsrådet för sitt forskningsprojekt "Rekordgenerationen går i pension. Kulturella föreställningar och samhälleliga konsekvenser av en åldrande befolkning"

Befolkningen åldras och befolkningsförändringarna kommer att mötas av politiska beslut, institutionella förändringar och nya lösningar för tillgänglighet av service. Hur kommer samhället att svara på dessa förändringar? Anna Sofia Lundgrens treåriga forskningsprojekt ska undersöka hur fenomenet "den åldrande befolkningen" representeras i medierna och hur dessa medierepresentationer omförhandlas av samhällets olika aktörer och omsätts i handling. Hur representeras gruppen äldre i lokal och nationell  medierapportering av den åldrande befolkningen? Vilka stereotyper skapas och hur förstår och förhandlar aktörer i olika positioner dessa mediebilder?

Förutom Anna Sofia Lundgren ingår även medie- och kommunikationsvetarna Karin Ljuslinder och Kristina Wallander i projektet. Alla är de verksamma vid institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Läs mer om projektet i projektdatabasen på Vetenskapsrådets webbplats.

För ytterligare information kontakta Anna Sofia Lundgren på
tel 090-786 62 64 eller e-post annasofia.lundgren@kultmed.umu.se.

Se också våra tidigare pressmeddelanden om Vetenskapsrådets bidragsbeslut 2009:
Humaniora och samhällsvetenskap
Medicin
Forskarskolor
Utbildningsvetenskap
Genusvetenskap
Teknik och naturvetenskap
Infrastrukturer för forskning

Redaktör: Helena Vejbrink