"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-06-12

3 miljoner till proteinanalys vid Umeå universitet

NYHET En stor grupp forskare inom medicin och naturvetenskap vid Umeå universitet har fått 3 miljoner kr från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse för avancerad utrustning i jakten på nya läkemedel mot virus och andra sjukdomsframkallande mikrober.

Ansökan gäller ett system för att analysa samspel mellan proteiner, Biacore® T-100 eller motsv. Det kan användas för att identifiera och beskriva de molekyler som virus och andra mikrober binder till på och utanför cellerna. Instrumentet kan också mäta hur starkt olika molekyler binder till varandra, t.ex. hur väl molekyler från ett tilltänkt läkemedel binder till de mikroorganismer det ska bekämpa.

Huvudman för ansökan är docent Niklas Arnberg, virolog vid Inst. för klinisk mikrobiologi. Medsökande är professorerna Torgny Stigbrand, Anders Sjöstedt, Marie-Louise Hammarström, Göran Wadell och docenterna Magnus Evander, Clas Ahlm och Anders Johansson, alla vid Inst. klinisk mikrobiologi; professorerna Sven Bergström, Maria Fällman, Bernt Eric Uhlin och docent Jörgen Johansson, alla vid Inst. molekylärbiologi, samt professor Mikael Elofsson, kemi.

För mer information, kontakta gruppledare Niklas Arnberg, Inst. för klinisk mikrobiologi,
tel. 090-785 84 40, e-post niklas.arnberg@climi.umu.se

Redaktör: Elin Andersson