Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 21 maj, 2012

3 miljoner till tvärvetenskapligt forskningsprogram

NYHET Ulrika Widding vid Pedagogiska institutionen ingår i gruppen som beviljats forskningsmedel från FORMAS.

Forskningsprogrammet "Mental- och fysisk hälsa, hjärnfunktion, skolfunktion, föräldrar-barnrelation hos måttligt prematurfödda barn i skolåldern, 10-12 år" syftar till att belysa olika aspekter av mental hälsa hos barn, inklusive studier om funktionella hjärnanalyser, fysisk hälsa, vårdbehov, skolprestationer, social kompetens, familjefunktion samt föräldrasituation/föräldraroll och föräldrarnas Pedagogikperspektiv på hälsorelaterade kvaliteter för dessa barn. Forskargruppen består av representanter från pediatrik, barn- och ungdomspsykiatri, diagnostisk radiologi, arbetsterapi, socialt arbete och pedagogik. Ulrika Widdings forskning handlar om föräldrarnas erfarenheter och behov av stöd.

Redaktör: Ulrika Sahlén