"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-03-17

30 år av omvårdnadsforskning firas

NYHET 1986 försvarades den första avhandlingen inom omvårdnadsforskning vid Umeå universitet och året därpå blev Astrid Norberg landets första professor i ämnet. 100 disputationer senare firar omvårdnadsforskningen 30 år med ett jubileumsfirande 18 mars.

Astrid Norberg

Enheten för omvårdnadsforskning, den första i Sverige, bildades 1980. Astrid Norberg fick en forskartjänst motsvarande professor i omvårdnadsforskning samma år och utnämndes till professor i omvårdnadsforskning 1987.

Astrid Norberg har bland annat forskat inom området psykogeriatrisk omvårdnad och hon är en av de ledande forskarna i världen inom sitt område. Hennes forskning har haft stor betydelse för vården av äldre med svår demenssjukdom.

Astrid Norberg har handlett omkring 40 doktorander. Hennes första doktorand var P-O Sandman som 1986 blev landets förste man att disputera i ämnet omvårdnad.

P-O Sandman

P-O Sandman, som gick i pension hösten 2015, berättar att Umeå, med Sveriges första professor i omvårdnad, under många år var ett nav för svensk omvårdnadsforskning. Sjuksköterskeutbildningen blev högskoleutbildning i samband med Högskolereformen 1977 och när den senare här i Umeå införlivades med universitetet 1988 expanderade forskningsverksamheten med kravet att lärare skulle vara disputerade.

I Umeå utbildades lärare till lärosäten i hela Sverige men också till andra nordiska länder.

- Det är fortfarande till viss del så att Umeå universitet har en central roll i omvårdnadsforskningen. Umeå universitet har all anledning att vara stolt för det, säger P-O Sandman, professor i omvårdnadsforskning.

Under sina 30 år inom akademin har han deltagit i och sett en fantastisk utveckling inom ämnet omvårdnad. Inte minst inom det egna forskningsområdet som handlar om omvårdnad av personer med demenssjukdom, har forskningen haft en enorm betydelse.

Film: Omvårdnadsforskning 30 år
 

En ung institution vid ett ungt universitet

Här finns mer att läsa om Institutionen för omvårdnad

För mer information, kontakta:

Majken Hjalmarsson, Institutionen för omvårdnadTel: 090-786 91 89
E-post: majken.hjalmarsson@umu.se

Redaktör: Mattias Grundström Mitz