"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-09-29

30 miljoner i forskningsmedel från Forte

NYHET Forte har beviljat sammanlagt 30 miljoner kronor till 12 projekt vid Umeå universitet som handlar om människors hälsa, arbetsliv och välfärd. Nedan presenteras listan på de forskare som fått projektbidrag.

FAS Dnr

Umeå universitet Projektledare, Projektets hemvist
Projekttitel

Beviljat
belopp, kr
2014-0235

Isabel Goicolea, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, Epidemiologi och global hälsa

Hur, varför och under vilka omständigheter är hälsovård ungdomsanpassad? En realistisk utvärdering av svenska ungdomsmottagningar

1 230 000
2014-0451

Miguel San Sebastián, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, Epidemiologi och global hälsa

Applicering av ett jämlikhetsperspektiv på kardiovaskulär prevention i norra Sverige

2 980 000
2014-1466

Anna Baranowska-Rataj, Sociologiska institutionen

Vilken betydelse har antalet syskon för barns hälsa?

2 580 000
2014-1552

Bruno Hägglöf, Inst. för klinisk vetenskap, Barn- och ungdomspsykiatri

En evidensbaserad barnpsykiatri – Var står vi idag och vilka hinder finns för implementering av nya behandlingsmetoder vid ångest och depression hos barn och unga?

3 030 000
2014-1619

Guilherme Chihaya da Silva, Inst. för geografi och ekonomisk historia

Segregerade biografiers inverkan på invandrares integration på bostadsmarknaden

3 230 000
2014-1654

Anna Stigsdotter Neely, Inst. för psykologi

Minnesträning för personer med Parkinsons sjukdom

2 830 000
2014-1908

Bertil Forsberg, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, Yrkes- och miljömedicin

Tål man luftföroreningarna bättre bara man anstränger sig lite?

1 530 000
2014-2725

Paola Mosquera, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, Epidemiologi och global hälsa

FIIP: Grundläggs ojämlikhet i hälsa tidigare i livet? Ett livsloppsperspektiv på socioekonomisk ojämlikhet i kardiovaskulär ohälsa i Västerbotten .

1 990 000
2014-0687

Veronica Lövgren, Inst. för socialt arbete

Postdoc-bidrag: Ha en röst som räknas? Erfarenheter av självbestämmande och inflytande avseende arbete och fritid för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

1 600 000
2014-0739

Susanne Tafvelin, Inst. för psykologi

Postdoc-bidrag: Ledarskapets betydelse för anställdas välmående: mekanismer och utfall av ledarträning

1 600 000
2014-0897

Håkan Littbrand, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, Geriatrik

Juniorforskare: Ett personcentrerat multidimensionellt interdisciplinärt rehabiliteringsprogram för äldre personer i ordinärt boende med demens och deras närstående: en randomiserad kontrollerad studie

3 830 000
2014-1980

Oscar Rantatalo, Enhen för polisutbildning

Juniorforskare: Framtidens polis? Ett longitudinellt projekt om polisers utvecklande av reflexiva förmågor i utbildning och yrkesliv

3 580 000

Redaktör: Eva Stoianov