"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-10-04 Uppdaterad: 2023-06-13, 15:34

30 miljoner kronor till forskning om malariaparasiter

NYHET Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse tilldelar Oliver Billker, professor och nytillträdd föreståndare vid The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS), Umeå universitet, 30 miljoner under sex år för att studera genfunktion hos parasiter.

– Jag är mycket tacksam för det stora anslaget! Det är just ett sådant generöst och långsiktigt stöd som ger oss möjlighet att ställa de stora frågorna i vår grundforskning och vi kan använda de tekniker som vi behöver för att få svar, säger Oliver Billker, professor i bioteknologi på Institutionen för molekylärbiologi och föreståndare på MIMS vid Umeå universitet.

Oliver Billkers forskning går ut på att förstå malariaparasitens biologi bättre. Det är en förutsättning för att kunna utveckla nya terapistrategier mot malaria, en sjukdom som orsakar ett enormt lidande i världen, framför allt i länder med sämre ekonomiska resurser och mindre möjligheter till god sjukvård.

Malaria dödar nästan en halv miljon människor varje år, varav de flesta är barn. Sjukdomen överförs av myggor och orsakas av parasiter som växer inuti individens röda blodkroppar.

– För att kunna bekämpa malaria måste vi nå en djupare förståelse för hur parasiten fungerar. Det är en förutsättning för att utveckla nya mediciner och vacciner mot sjukdomen. Vi är ensamma om en ny forskningsstrategi som går ut på att studera alla parasitgener samtidigt för att hitta de som är viktiga för att parasiten skall kunna växa och infektera myggan. Bland dessa gener försöker vi att hitta målområden för nya terapier och vacciner som i högsta grad behövs för att förebygga sjukdomen och smittan, säger Oliver Billker.

Umeå universitets ledning tycker att det är roligt och mycket betydelsefullt att Oliver Billker tilldelats projektbidraget.

– Det är ett kvitto på att han bedriver forskning av hög kvalitet, vilket visar att MIMS och Umeå universitet har gjort en bra rekrytering. Samtidigt ökar anslaget möjligheterna att förstå och råda bot på parasitsjukdomar, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.


Om Oliver Billker

Oliver Billker föddes 1969 i Lüneburg,Tyskland. Efter biologistudier i Berlin och doktorsexamen 1999 vid University of London forskade han vid Max Planck Institute for Infection Biology i Berlin och vid Imperial College London. 2007 blev han forskningsledare vid Wellcome Trust Sanger Institute i Cambridge och invaldes 2010 som medlem i Lister Institute of Preventive Medicine.
Oliver Billker är sedan september 2018 professor i bioteknik med inriktning mot molekylärgenetik vid Umeå universitet. Han är i dag föreståndare för MIMS, The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden vid Umeå universitet.

Oliver Billkers laboratorium

The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden, MIMS

Pressbilder. Foto: Mattias Pettersson

Om Knut och Wallenbergs Stiftelse:

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är Sveriges största privata forskningsfinansiär. Stiftelsen stöder långsiktig grundforskning som gynnar Sverige och ger forskare fullständig frihet att formulera och testa sina hypoteser. I denna omgång delar Stiftelsen ut totalt 640 miljoner kronor till 22 forskningsprojekt inom medicin, vetenskap och teknik som anses ha potential för framtida vetenskapliga genombrott.

Pressmeddelande från Knut och Alice Wallenberg Stiftelse, 2018-10-02

För mer information, kontakta gärna:

Oliver Billker
Forskare, professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 67 78