Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-04-15

30 miljoner till framtidens forskningsledare vid Umeå universitet

NYHET Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) storsatsar på att bygga upp svensk landsbygdsforskning. Tre unga framtida forskningsledare har utsetts, och två av dem är kulturgeografen Linda Lundmark och statsvetaren Camilla Sandström vid Umeå universitet.

Umeåforskarna får totalt 15 miljoner kronor vardera under de närmaste fem åren för att bygga upp slagkraftiga forskargrupper inom svensk landsbygdsforskning. Sammanlagt satsar Formas 45 miljoner kronor för att stärka landsbygdsforskningen ur ett nationellt och internationellt perspektiv.

Linda Lundmark, universitetslektor vid kulturgeografiska institutionen, får tre miljoner per år under de kommande fem åren för sitt forskningsprogram med titeln Mobilisering av landsbygden: postproduktivism och den nya ekonomin. Hennes forskning tar avstamp från det faktum att konsumtion och tillhandahållande av landsbygdens produkter och tjänster faktiskt har ökat, trots föreställningar om motsatsen. Det beror på att stadsbefolkningen alltmer ser landsbygden som en plats för konsumtion och rekreation, något som stimulerar rörlighet och migration i vissa glesbefolkade områden.
Linda Lundmark ska bland annat analysera hur denna utveckling påverkar sysselsättning, företagande och arbetsmarknad på landsbygden, och vilka landsbygdssamhällen som vinner eller förlorar på denna rörlighet. Målsättningen med forskningsprogrammet är också att identifiera hinder och möjligheter för landsbygdsutveckling, och integrera landsbygdsforskningen i en bredare diskussion om de problem som glesbefolkade nationer som Sverige drabbas av.

Camilla Sandström, universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen, får tre miljoner per år under de kommande fem åren för sitt forskningsprogram med titeln Hållbar landsbygdsutveckling – på vems villkor?. Utgångspunkt för hennes forskning är att landsbygdens invånare både förväntas bruka och bevara befintliga naturresurser för att tillgodose både sina egna men framförallt den växande urbana befolkningens behov. Ofta uppstår emellertid konflikter mellan de som vill bruka och bevara naturresurser, mellan gamla och nya ekonomiska aktiviteter, och mellan stad och land. För att lösa dessa konflikter införs allt oftare olika former av partnerskap, där berörda aktörer, tillsammans med myndigheter, företag och intresseorganisationer, får förvalta naturresurserna gemensamt.
Camilla Sandström ska undersöka i vilken utsträckning inrättandet av partnerskap inom naturvård, vilt- och fisk/vattenförvaltning verkligen bidrar till hållbar landsbygdsutveckling. Genom att rekrytera unga forskare till fältet ska projektet bidra till att stärka en nyligen etablerad tvärvetenskaplig forskargrupp vid Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå.

Foto Camilla Sandström: The Studio

För mer information, kontakta:

Linda Lundmark, kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet, Telefon: 090-786 6360, 070-365 2506
E-post: linda.lundmark@geography.umu.se

Camilla Sandström, statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet Telefon: 070-219 63 44
E-post: camilla.sandstrom@pol.umu.se

Mer information om Formas satsning på landsbygdsforskning

(Foto Camilla Sandström: The Studio)

Redaktör: Camilla Bergvall