"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-11-04

30 miljoner till humaniora och samhällsvetenskap

NYHET Nu får vi mer kunskap om skatter, medeltiden, bemanningsarbete, kunskapsspridning, fanfiction, fackföreningar, föräldraskap, arbetslöshet och idrottsföreningar. Vetenskapsrådet har beslutat ge stöd till nio nya forskningsprojekt inom humaniora, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap vid Umeå universitet.

Vetenskapsrådet ger genom sin stora årliga utlysning stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Nu har rådet offentliggjort vilka forskningsprojekt som får projektmedel eller rambidrag inom utbildningsvetenskap samt humaniora och samhällsvetenskap. Vid Umeå universitet är det följande projekt som får bidrag.

Omfördelande skatter, kollektiva varor och social interaktion
Thomas Aronsson, professor vid institutionen för nationalekonomi, får 4 200 000 kronor i projektbidrag.

Imitatio Mariae – Jungfru Maria som förebild i det medeltida Sverige
Jonas Carlquist, professor vid institutionen för språkstudier, får 5 745 000 kronor i projektbidrag.

Bemanningsarbete - flexibilitet och anställningstrygghet?
Örjan Edström, professor vid juridiska institutionen, får 1 424 000 kronor i projektbidrag.

Arbetskraftsrörlighet och konkurrensförmåga – Betydelsen av kunskapsspridning och geografisk närhet
Urban Lindgren, professor vid kulturgeografiska institutionen, får 2 769 000 kronor i projektbidrag.

FAN(G)S: Fansens fiktioner om populärkulturens vampyrer
Maria Lindgren Leavenworth, universitetslektor vid institutionen för språkstudier, får 2 622 000 kronor i projektbidrag för forskning om människans behov och bruk av fiktion.

En tid av fara – en tid av möjligheter: individernas roll som förändringsaktörer i organisationer. En kvalitativ och kvantitativ studie av nationella och internationella fackföreningar
Nora Räthzel, professor vid sociologiska institutionen, får 9 195 000 kronor i rambidrag för forskning om civilsamhället.

Föräldraskapets pedagogisering: En kritisk granskning av mötet mellan statligt föräldrastöd och föräldrars berättade livsvillkor
Ann-Louise Silfver, universitetslektor i pedagogik, får 200 000 kronor i planeringsbidrag.

Arbetslöshet och välfärd under livsbanan – Ett projekt om multidimensionella välfärdskonsekvenser av arbetslöshet
Mattias Strandh, docent vid sociologiska institutionen, får 3 084 000 kronor i projektbidrag.

Ideella föreningar, aktiebolag eller hybrider? Förändrade ekonomiska förutsättningar och det ideella arbetets betydelse för svenska idrottsföreningar 1960–2009.
Helén Strömberg, universitetslektor vid institutionen för ekonomisk historia, får 200 000 kronor i rambidrag för forskning om civilsamhället.

Redaktör: Helena Vejbrink