"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-12-17

32 miljoner till Uminova Företagsutveckling

NYHET Det umeåbaserade riskkapitalbolaget Uminova Företagsutveckling får ett kapitaltillskott på 32 miljoner kronor och gör en nystart med ny ledning och nya ägare. De nya ägarna är Balticgruppen samt Norrlandsfonden och Industrifonden.

Norrlandsfonden och Industrifonden går in via sitt gemensamma bolag Norrsådd Holding, ett bolag som bildats för att stärka den norrländska riskkapitalmarknaden. De nuvarande ägarna Uminova Holding AB vid Umeå universitet och Teknikbrostiftelsen i Umeå deltar också i nyemissionen. Ny vd för Uminova Företagsutveckling, UFAB, blir Jan Olsson, idag vd för Uminova Innovation.

En nära samverkan mellan Uminova Företagsutveckling och Uminova Innovation är viktig för en framgångsrik utveckling av nya företag och därför kommer Jan Olsson även fortsättningsvis att vara vd för Uminova Innovation. UFAB får också en ny styrelse med direktör Lars Johansson som ordförande.

UFAB, som grundades 1986, är ett av Sveriges äldsta riskkapitalbolag. På senare år har dock brist på kapital gjort att verksamheten gått på sparlåga. Bolaget har gjort ett 25-tal investeringar genom åren. Fyra innehav finns kvar idag. UFAB kommer att investera så kallat såddkapital i nystartade bolag i regionen, företrädesvis i bolag med ursprung från universiteten i Umeå. 

– Kapitaltillskottet gör att arbetet med att skapa livskraftiga företag som bygger på goda idéer från universitetets forskare kan bli än mer framgångsrikt, säger Jan-Erik Ögren, universitetsdirektör vid Umeå universitet.

– Detta innebär en ökad tillgång till riskkapital för nystartade bolag i den dynamiska umeåregionen, säger Norrlandsfondens vd Lars Olov Söderström. Det är positivt, för vi vet att behovet är stort. Det är också en stor fördel att få med starka aktörer som Balticgruppen och Industrifonden.

– UFAB är ett utmärkt komplement till Teknikbrons långsiktiga satsningar att kommersialisera värdefull forskningsrelaterad kunskap, säger Maria Wallin Wållberg, vd för Teknikbrostiftelsen.

– För oss är det viktigt att vara med och skapa de förutsättningar som krävs för att entreprenörer framgångsrikt ska kunna utveckla nya företag, säger Brita Natanaelsson, vd i Balticgruppen.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Lars-Olov Söderström, Norrlandsfonden, tel 070-626 42 56

Brita Natanaelsson, Balticgruppen, tel 090-71 72 11

Maria Wallin Wållberg, Teknikbrostiftelsen, tel 090-15 48 32

Jan-Erik Ögren, Uminova Holding, tel 070-638 25 12

Redaktör: Carina Dahlberg