"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-11-15

32 projekt inom naturvetenskap och teknik får VR-anslag

NYHET Umeå universitet har tilldelats totalt nästan 52 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för 32 forskningsprojekt inom naturvetenskap och teknik. Därutöver har Vetenskapsrådet också delat ut medel till anställningar som postdoktorer och forskarassistenter samt till vetenskaplig utrustning.

Drygt 2 100 ansökningar (exklusive postdoktorer) inom naturvetenskap och teknikvetenskap inkom i årets ansökningsomgång. Av dessa har totalt 544 beviljats bidrag. Mer information om de olika projekten finns i Vetenskapsrådets projektdatabas, se vrproj.vr.se

Stora projektbidrag – 750 000 kr per år eller mera – går till Martin Gullberg, institutionen för molekylärbiologi, Dan Hultmark, Umeå centrum för molekylär patogenes (UCMP), Göran Lindblom, kemiska institutionen, Ove Axner (tilldelas medel för två forskningsprojekt), institutionen för fysik, Elisabeth Sauer-Eriksson, Umeå centrum för molekylär patogenes (UCMP), Lars Thelander, institutionen för medicinsk kemi och biofysik, samt Bernt Eric Uhlin, institutionen för molekylärbiologi.

Bidrag till anställning som postdoktorer

Elke Duchardt, institutionen för medicinsk kemi och biofysik. Studie av inre dynamik hos regulatoriskt epsilon-RNA från Hepatit B-virus med hjälp av kärnmagnetisk resonansspektroskopi och molekylära dynamikberäkningar, 608 000 kr i två år – postdoktorsstipendium i Sverige.

Marcus Johansson, institutionen för molekylärbiologi. Reglering av NMD i jäst, 163 300 kr 2005, 298 900 kr 2006, 135 600 kr 2007 – postdoktorsstipendium i utlandet.

Bidrag till anställning som forskarassistenter:

Ludvig Edman, institutionen för fysik. Nya och förbättrade optoelektroniska applikationer baserade på elektroaktiva och ljusemitterande polymerhybrider, 842 400 kr i fyra år.

Emil Lundh, institutionen för fysik. Dynamik för atomära gaser i fällor och optiska gitter: teoretiska undersökningar, 837 500 kr i fyra år.

Bidrag till medeldyr vetenskaplig utrustning:

Bertil Sundqvist, institutionen för fysik. Röntgendiffraktionsutrustning, 410 000 kr 2006


Projektbidrag naturvetenskap och teknik (alfabetisk lista)

Ove Axner, institutionen för fysik1) Kraftspektroskopiska studier av bakteriella organeller och adhesionsmekanismer på enskild bakteriell cellnivå medelst optisk pincett, 440 000 kr i två år
2) Utveckling av nya diodlaserbaserade spektroskopiska tekniker för ultrakänslig detektion av toxiska molekyler i gasfas, 675 000 kr i tre år

Christian Bigler, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Kvantitativ och högupplöst klimatrekonstruktion baserad på proxydata från svenska fjällsjöar för det senaste millenniet, 365 000 kr 2006, 405 000 kr 2007, 189 000 kr 2008

Per Gardeström, institutionen för fysiologisk botanik. Bladens mitokondrier och deras roll i metabolismen, 400 000 kr i tre år

Gert Brodin, institutionen för fysik. Icke-linjära vågor i plasmor, 450 000 kr i tre år

Anders Eklund, institutionen för strålningsvetenskaper. Nya modeller och metoder för karaktärisering av cerebrospinalvätskesystemets dynamik - med applikation för diagnostisering av hydrocefalus, 600 000 kr i tre år

Erik Elmroth, institutionen för datavetenskap. Generisk gridforskning för resurshantering, portaler och algoritmer, 608 000 kr i tre år

Christiane Funk, kemiska institutionen. Uppbyggnad och nedbrytning av pigmentbindande proteiner, 500 000 kr i tre år

Thomas Grundström, institutionen för molekylärbiologi. Analys av eukaryot transkriptionskontroll, 700 000 kr i tre år

Gerhard Gröbner, kemiska institutionen. Verkningsmekanismer av integraler i membranproteiner inblandade i detoxifisering och kronisk aktiv gastrit (magsår), 400 000 kr i tre år

Martin Gullberg, institutionen för molekylärbiologi. Mikrotubulisystemets reglering via signaltransducerande proteinkinaser, 1 200 000 kr i tre år

Dan Hultmark, Umeå centrum för molekylär patogenes (UCMP). Naturlig immunitet i Drosophila, 1 000 000 kr i tre år

Roland Häggkvist, institutionen för matematik och matematisk statistik. Schemaläggning med lokala förbud, 594 000 kr i tre år

Knut Irgum, kemiska institutionen. Advanced Polymeric Materials for Analytical Separation Science, 405 000 kr i tre år

Jan Kihlberg, kemiska institutionen. Syntes och biomedicinsk utvärdering av glykopeptider, glykopeptidomimetika, oligosackarider och peptidomimetika, 675 000 kr 2006, 405 000 kr 2007

Göran Lindblom, kemiska institutionen. Spektroskopiska studier av biomembraner. Fysikaliskt-kemiska egenskaper hos membranpeptider, lipiddomäner och caveolae, 1 042 300 kr 2006 och 2007, 542 300 kr 2008

Anna Linusson, kemiska institutionen. Computer based exploration of protein-ligand interactions through integration of molecular modelling and chemometrics, 337 500 kr i två år

John Loring, kemiska institutionen. Molekylär karakterisering av markmineralers upplösning, 527 000 kr 2006, 351 000 kr 2007, 311 000 kr 2008

Tatiana Makarova, institutionen för fysik. Ferromagnetism av fullerenbaserade material, 675 000 kr i tre år

Petter Minnhagen, institutionen för fysik. Fasövergångar, kritiska fenomen och komplexa nätverk, 675 000 kr i tre år

Tor Ny, institutionen för medicinsk kemi och biofysik. Molekylär dynamik och funktion hos serpinerna PAI-1 och PAI-2, 655 000 kr 2006, 722 500 kr 2007 och 2008

Tarja Oksanen, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Dynamik, nichestruktur och biodiversitet i fjäll- och tundraekosystem, 405 000 kr 2006

Ruth Palmer, Umeå centrum för molekylär patogenes (UCMP). Signaltransduktion och cellförflyttning i tillväxt och utveckling av Drosophila melanogater, 600 000 kr i tre år

Ulrich von Pawel-Rammingen, institutionen för molekylärbiologi. Analys av den rikliga förekomsten av proteinaser i bakterier: Insyn i proteinas funktion, evolution och specificitet, 200 000 kr i tre år

Göran Samuelsson, institutionen för fysiologisk botanik. Sambandet mellan syrgasutvecklingens molekylära mekanism och CCM. Proteintrafik i växtceller, 400 000 kr i tre år

Elisabeth Sauer-Eriksson, Umeå centrum för molekylär patogenes (UCMP). Strukturella studier på den signaligenkännande partikeln, 750 000 kr i tre år

Victoria Shingler, institutionen för molekylärbiologi. Detektering och integrering av regulatoriska signaler i Pseudomonads, 400 000 kr i tre år

Lars Thelander, institutionen för medicinsk kemi och biofysik. Reglering av deoxyribonukleotidsyntesen under DNA replikation och reparation hos eukaryoter, 900 000 kr i tre år

Anton Shiriaev, institutionen för tillämpad fysik och elektronik. Stabilisering av önskade gränssvängningar för icke-linjära system, 648 000 kr i tre år

Johan Trygg, kemiska institutionen. Integrerad analys av olika typer av omicsdata inom systembiologi, 699 900 kr 2006 och 2007, 688 900 kr 2008

Hans Wolf-Watz, institutionen för molekylärbiologi. Yersinias Typ III sekretionssytem – Identifiering och karaktärisering av sekretionssignaler och reglering av substrat-switchen, 400 000 kr i tre år

Bernt Eric Uhlin, institutionen för molekylärbiologi. Regleringsmekanismer hos bakteriella adhesin operon och nukleoidproteiners roll för genuttryck, 1 000 000 kr i tre år

Redaktör: Karin Wikman