"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-12-08

33 miljoner kronor till yngre forskare

NYHET Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka framstående yngre forskare som ska tilldelas konsolideringsbidrag. Av totalt 20 beviljade bidrag går tre till Umeå universitet.

Syftet med konsolideringsbidraget är att ge de mest framstående yngre forskarna möjlighet att konsolidera sin forskningssatsning och att vidga och bredda sin verksamhet. 2016 utlystes bidraget för första gången.

Totalt inkom 307 ansökningar till Vetenskapsrådet och av dessa beviljades bidrag till 20, vilket ger en beviljandegrad på 6,5 procent. Av de sökande var 109 kvinnor, varav 8 beviljades. 198 män sökte och 12 beviljades. Beviljandegraden är därmed 7,3 procent för kvinnor och 6,1 procent för män.

Totalt beviljat belopp för perioden 2016-2022 är 221 388 000 kronor.

Nelson O. Gekara, Ingeborg Waernbaum, Martin Rosvall.
Årets beviljade medel från Vetenskapsrådet till unga forskare:
Nelson O. Gekara, Ingeborg Waernbaum, Martin Rosvall. Foto: Mattias Pettersson

Beviljade medel

Nelson O. Gekara, forskare vid Molekylär Infektionsmedicin, Sverige (MIMS)
Roll DNA-skador och signalproteiner i medfödda immun förordning, år 2017-2022: 9 miljoner kronor

Martin Rosvall, universitetslektor vid Institutionen för fysik
Ett mesoskop för komplexa system: kartläggning av flödesvägar i sociala och biologiska system, år 2017-2022: 12 miljoner kronor

Ingeborg Waernbaum, universitetslektor vid Handelshögskolan
Utveckling av statistiska metoder för att analysera kausala effekter med populationsbaserade register, år 2017-2022: 12 miljoner kronor

Redaktör: Mattias Grundström Mitz