"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-06-03

33 nya designer från olika delar av världen visar upp sig i Umeå!

NYHET Designhögskolan, Umeå universitet, visar 21 examensarbeten för magisterexamen och 12 examensarbeten för kandidatexamen samt en Fullbright stipendiats arbete. Arbetena visas på en utställning som för första gången är förlagt till Bildmuseet.

Varje student utgår från ett problem. I en strukturerad designprocess genomförs noggranna studier av hur produkten används eller förmodas komma att användas av presumtiva användare. Man utvecklar ett antal innovativa konceptförslag och så småningom ett slutligt designförslag som gestaltas i skisser och en presentationsmodell.

Utställningen visar ett brett spektrum av produkter för varierande yrkessituationer, hushåll, fritid samt olika typer av fordon. Projekten har genomförts i samarbete med olika företag eller organisationer.
Examensarbetet genomförs under 10 veckor för kandidatexamen och under 20 veckor (en hel termin) för magisterexamen.

Pressvisning

Tid: Fredagen den 4 juni kl. 10.00
Plats: Bildmuseet i Umeå

Kl 19.00 på fredagskvällen öppnas årets utställning av examensarbetena som kommer att vara öppen för allmänheten 5 juni till och med 13 juni, 2004. Utställningen kommer även att visas på Volvo Showroom i Kungsträdgården i Stockholm 18 juni till och med 4 juli.

Designhögskolan, Umeå universitet har en femårig utbildning i industridesign en treårig kandidatutbildning och en tvåårig magisterutbildning. Magisterprogrammen har tre olika inriktningar: Transportation Design, Advanced Product Design och Interaction Design. Dessa genomförs helt på engelska och är öppna för utländska studerande som har tre års basutbildning i industridesign.

En tredjedel av de studerande på Designhögskolan är utländska och kommer från 13 olika länder. Transportation Design är den enda utbildningen i sitt slag i Norden. Interaction Design har ett fåtal motsvarigheter i världen. I år har ca 90 studenter från 13 olika länder studerat på skolan. Designhögskolan utbildar årligen även ca 250 studenter från andra program vid Umeå universitet i kortare designorienterade kurser.

Ett nära samarbete med näringslivet är utmärkande för Designhögskolan. ABB, Atlas Copco, Electrolux, Ericsson, Saab Automobile, Scania, Telia Sonera, Umeå Kommun, Volvo Cars, Volvo Trucks, Västerbottens läns landsting m fl samarbetar alla med Designhögskolan. Totalt har vi under 15 års tid samarbetat med över hundrafemtio företag och organisationer.

Designhögskolan är en av mycket få designutbildningar som har en egen forskningsavdelning. Designhögskolan bedriver tillämpad forskning inom Interaction Design Lab, IDL, bl a finansierat av EU-medel och ABB samt inom ett forskningsprogram finansierat av Volvo Lastvagnar i Göteborg. Designhögskolan medverkar i arbetet med att bygga upp en nationell forskarskola i industriell design.

Designhögskolan är även aktuell genom den s.k. Bennet-gruppens förslag om förstärkning av svensk industri. Designhögskolan startar i september tillsammans med Chalmers i Göteborg en ny designutbildning i samverkan med näringslivet.

Från 4 juni: Se examensarbetena med bilder i färg på www.dh.umu.seGå till ”Gallery” där projekten presenteras under respektive utbildningsprogram.

www.teknat.umu.se/aktuellt/projektforteckning.pdf finns en förteckning över studenterna, deras projekt och samarbetspartners.

Redaktör: Karin Wikman