"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-11-05

35,2 miljoner till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap

NYHET Tolerans som begrepp, svenskt sjukförsäkringssystem, tornedalsk skönlitteratur, kvinnoorganisationer i Burma, psykisk ohälsa hos äldre och effekter av prematur födelse – det är ämnena för några av de elva nya forskningsprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap som tilldelas projektbidrag från Vetenskapsrådet.

Vetenskapsrådet har tagit beslut om projektbidrag i årets stora utlysning inom humaniora och samhällsvetenskap. Av totalt 964 inkomna ansökningar har 89 projekt beviljats bidrag. Det ger en beviljandegrad på 9,2 procent. Beviljat belopp är sammantaget nästan 329 miljoner kronor för hela bidragsperioden 2016–2019.

Till Umeå universitet går elva projektbidrag på totalt 35,2 miljoner kronor.

Följande forskare beviljas medel inom humaniora och samhällsvetenskap:

Gunnar Björnsson, Institutionen för idé- och samhällsstudier, får 2 840 000 kronor för projektet ”Ansvar och förklaringar”.

Jenny-Ann Brodin Danell, Sociologiska institutionen, får 2 613 000 kronor för projektet ”Produktion, förhandling och översättning av kunskap – en kunskapssociologisk studie av komplementär och alternativ medicin.”

Sara Edenheim, Umeå centrum för genusstudier, får 2 562 000 kronor för projektet ”Tolerans som begrepp och praktik i svensk offentlig senmodernitet”.

Liselotte Eriksson, Umeå centrum för genusstudier, får 3 648 000 kronor för projektet ”Effektivitet och jämlikhet i privat och offentlig försäkring: En analys av det svenska sjukförsäkringssystemet 1900–1955”.

Anne Heith, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, får 2 025 000 kronor för projektet ”Att göra plats i litteraturen. Meänmaa i nutida, tornedalsk skönlitteratur”.

Karine Jansen Aasgaard, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, får 2 928 000 kronor för projektet ”Kultur och smitta: Chikungunya-epidemin (2005–2007) i västra Indiska Oceanen”.

Arvid Lindh, Sociologiska institutionen, får 3 396 000 kronor för projektet ”Institutionell tillit och välfärdspolitiska preferenser ur ett länderjämförande perspektiv: marknadens bortglömda roll”.

Ruth Mannelqvist, Juridiska institutionen, får 3 420 000 kronor för projektet ”Mellan stolarna och utanför systemen – en studie om tillämpningen av sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna”.

Elisabeth Olivius, Statsvetenskapliga institutionen, får 2 768 000 kronor för projektet ”Feminister, etno-nationalister och fredsaktivister? Vilken roll spelar kvinnoorganisationer i diasporan för fredsbyggande i Burma?”.

Michael Rönnlund, Institutionen för psykologi, får 5 000 000 kronor för projektet ”Individuellt tidsperspektiv: Ett nytt sätt att undersöka aspekter av psykisk ohälsa hos äldre och vägar till ett framgångsrikt åldrande”.

Louise Rönnqvist, Institutionen för psykologi, får 4 000 000 kronor för projektet ”Långsiktig effekt av en extremt prematur födelse: associationer mellan hjärnans struktur/funktion, rörelseorganisation och kognitiv förmåga vid 12-års ålder”.

Mer om Vetenskapsrådets bidragsbeslut

Redaktör: Camilla Bergvall