"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-11-19

360-video – ett effektivt verktyg för att behandla fobier

NYHET Psykisk ohälsa som fobier och andra ångestsymtom är ofta oerhört handikappande för de drabbade. Förutom personens egen hälsa påverkas vanligtvis såväl arbetssituation som sociala aktiviteter och relationer negativt, något som på sikt kan få både andra och svårare konsekvenser. Tidig diagnos och rätt vårdinsats är förutsättningar för en god behandlingsprognos och det är här modern teknik i form av virtual reality och 360°-video kan bli ett nytt, revolutionerande verktyg.

Text: Magnus Mikaelsson

Den VR-lösning vi testat kan både tillgängliggöra resurser och reducera kostnader samtidigt som det minskar lidandet för patienterna.

En lösning baserad på filmade scenarios med 360°-video, framtagen av bl a informatikforskaren Anders Lundström, docent i informatik vid Institutionen för informatik, har nu testats som behandling på en grupp patienter med specifika fobier med mycket lovande resultat.

–Med den lösning vi tagit fram går det att spara både tid, resurser och onödigt lidande genom att tillgängliggöra behandling på ett helt nytt sätt. Antal och längd på resor går att minska, exponeringsövningar, som är en stor del i behandlingen av fobier, kan göras på ett tryggt och flexibelt sätt samt att lösningen är både lättanvänd, billig och mobil, berättar Anders Lundström, forskare vid Institutionen för informatik på Umeå universitet.

Med hjälp av ett VR-headset som visar filmade miljöer och scenarios med 360-gradersfilmer får patienten möjlighet att, med stöd och guidning från sin behandlande terapeut/psykolog, besöka och utsätta sig för de situationer, platser eller saker man den fobier för.

Globalt räknar man att mellan 5 och 15% av befolkningen, sett till hela sin livstid, drabbas av fobier eller ångestsymtom i någon form. Svårighetsgrad, typ och under hur lång tid besvären pågår varierar beroende på t ex ålder, kön och var i världen man bor. Gemensamma nämnare är dock det lidande, de både kort- och långsiktiga hälsoeffekterna samt, sett ur ett större perspektiv; de kostnader det genererar till samhället.

–Resursbrist och tillgänglighet är ständiga utmaningar för vårdsektorn. Det saknas ofta resurser att kunna hjälpa alla som behöver det, när de behöver det och där de behöver det. Den VR-lösning vi testat är ett både effektivt och ekonomiskt komplement till konventionella behandlingar. En lösning som både kan tillgängliggöra resurser och reducera kostnader samtidigt som det minskar lidandet för patienterna, säger Anders Lundström.

Förutom att fungera som ett komplementverktyg för vårdaktörer skapar lösningen dessutom möjligheter att kunna erbjuda specialistvård i områden där patienterna i dagsläget har långt till vårdinrättningar.

–Med digital teknik spelar det mindre roll om du bor i Dikanäs, Nordmaling eller i centrala Umeå, du kan erbjudas samma vård oavsett, utan att kanske behöva transportera dig 70 mil till och från ett besök hos en specialist, säger Anders Lundström.

Förhoppningen är nu att kunna fortsätta utveckla lösningen och på sikt kunna testa den i större skala, på fler typer av fobier samt inom fler geografiska områden.

Resultatet av studien är publicerat i den vetenskapliga tidskriften ”Behavioural and Cognitive Psychotherapy

Om artikeln

Johan Lundin, Anders Lundström, Jan Gulliksen, Joakim Blendulf, Kersti Ejeby, Hedda Nyman, Daniel Björkander and Erik Hedman-Lagerlöf: Using 360-degree videos for virtual reality exposure in CBT for panic disorder with agoraphobia: a feasibility study. Cambridge University Press

Kontakt

Anders Lundström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 75 24