"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2003-12-03

3,7 miljoner kronor till forskning om intelligenta fordon

NYHET VINNOVA har beviljat ett anslag på 3,7 miljoner kronor till Umeå universitets nya satsning Intelligenta fordon för Off-Road, IFOR. Målet är att utveckla en förarlös skogsmaskin för pengarna.

– Det är utomordentligt glädjande för IFOR-klustret att ett av våra delprojekt får ett sådant kraftigt stöd från VINNOVA, säger Ulf Edlund, styrelseordförande i IFOR.

Projektet som har beviljats anslaget heter Autonom navigering för skogsmaskiner och startade den 1 januari i år. Syftet är att utveckla en fungerande prototyp för en förarlös virkesskyttel, d v s den skogsmaskin som transporterar virke från avverkningsplatsen i skogen till en större transportväg.

Arbetet är en del av en långsiktig vision för fortsatt automatisering av skogsbruket och bjuder på en mängd tekniska utmaningar.
– Det beviljade anslaget innebär att vi får möjlighet att bygga upp verksamheten för utveckling av intelligenta fordon vid Umeå universitet, säger projektledaren Thomas Hellström.

De tekniker och metoder som vi nu tar fram kommer att kunna användas i många liknande projekt, även inom andra branscher än skogsbruket. Virkesskytteln ska ha två huvudfunktioner: path recording och path tracking.

Path recording innebär att maskinoperatören fjärrstyr skytteln längs den önskade vägen från avverkningsplatsen till skogsbilvägen. Positioner och hastigheter lagras då i minnet i skyttelns färddator.

När skytteln är färdiglastad aktiverar operatören funktionen Path tracking. Då kör skytteln automatiskt den inspelade vägen fram till bilvägen.

En stor del av projektet består av att utveckla tekniker för att säkert kunna detektera och identifiera olika typer av hinder, till exempel träd och stenar. Radarenheter kommer att kombineras med andra typer av sensorer för detta ändamål.

Positionsbestämning är en annan viktig funktion. GPS fungerar dåligt i skogsmiljö och kommer därför att kombineras med andra sensorer för att ge en säker och noggrann position för skogsfordonet.

En klar fördel är att autonoma, eller självständiga, maskiner kan göras mindre, smidigare och billigare när en människa inte behövs ombord. Lättare skogsmaskiner innebär också att markskadorna minskar och likaså avgasutsläppen.

Projektet ska enligt planerna vara klart före sommaren år 2005. Till dess ska forskarna ha utvecklat en fungerande prototyp. Dessutom ingår en långsiktig satsning på forskning, utbildning och utveckling av autonoma terränggående fordon inom IFOR i projektet.

IFOR är ett samarbete mellan Tekniska högskolan vid Umeå universitet, SkogForsk, Sveriges lantbruksuniversitet och tillverkare i regionen. Det långsiktiga målet med profilsatsningen är att skapa intelligenta, terränggående fordon som kan användas inom exempelvis skogsbruk, gruvindustri och jordbruk.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Hellström, projektledare för Autonom navigering för skogsmaskinerTelefon: 090-786 77 59, 070-521 57 86
E-post: thomash@cs.umu.se

Redaktör: Karin Wikman