"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-12-01

38 forskare får ALF-medel

NYHET ALF-kommittén har beslutat om utdelning av centrala ALF-projektmedel till 25 forskare och investeringsmedel för forskningsutrustning till 13 forskare.

Text: Lena Åminne

Centrala ALF-projektmedel tilldelas medicinsk forskning som är kliniskt inriktad. Projektmedlen delas ut i två kategorier: Projektbidrag och projektbidrag unga forskare. 15 seniora forskare och 10 yngre forskare har tilldelats centrala ALF-projektmedel.

Investeringsmedel för forskningsutrustning är avsedda för forskning som har målet att lösa ett hälsoproblem eller identifiera faktorer som leder till ökad hälsa. 13 forskare har tilldelats investeringsmedel för forskningsutrustning.

Centrala ALF-projektmedel 2018-2020

Seniora forskare

Richard Palmqvist beviljas 2 400 000 kronor till projektet: Molekylära subgrupper av colorektal cancer i relation till inflammation och den intestinala floran.

Thomas Sandström beviljas 2 400 000 kronor till projektet: Lung- och hjärtkärleffekter av luftföroreningar.

Anders Sjöstedt beviljas 2 400 000 kronor till projektet: Protection against tularemia - an improved vaccine and a novel antibiotic regimen.

Marene Landström beviljas 2 400 000 kronor till projektet: Searching for and validation of identified cancer drug targets and predictive biomarkers for aggressive - metastatic prostate cancer.

Anders Blomberg beviljas 1 500 000 kronor till projektet: Exacerbations in COPD – relationships to deficiencies in airway innate immune defences, changes in airway microbiota and environmental factors.

Clas Ahlm beviljas 1 500 000 kronor till projektet: Studies of pathogenic mechanisms and development of treatment against hantavirus infection.

Marwan Hariz beviljas 1 500 000 kronor till projektet: A randomized controlled trial of DBS for OCD.

Anders Eklund beviljas 1 500 000 kronor till projektet: Brain strain – physiology of the combined cerebrovascular, cerebrospinal och intraocular cirkulation - with applications towards hydrocephalus, glaucoma, intracranial hypertension and space.

Fatima Pedrosa Domellöf beviljas 1 500 000 kronor till projektet: The molecular portfolio of the extraocular muscles - keys to protection in muscle disease and to modulation of strabismus surgery.

Anne Lindberg beviljas 1 500 000 kronor till projektet: Epidemiologiska studier av sjukdomsförloppet vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom - från genetik till dödsorsaker och betydelsen av underdiagnostik.

Tommy Olsson beviljas 900 000 kronor till projektet: The role and reversibility of ectopic lipid deposition in obesity-related morbidity.

Bo Carlberg beviljas 300 000 kronor till projektet: Swedish Stroke Prevention Study (SSPS)

Anders Behndig beviljas 900 000 kronor till projektet: Avancerad crosslinking för behandling av keratokonus och myopi.

Olov Rolandsson beviljas 900 000 kronor till projektet: Metformin och mikrobiota - är ofördelaktig magtarm-flora orsaken till gastrointestinala biverkningar hos patienter med nydebuterad typ 2-diabetes som behandlas med metformin - MEMO-studien.

Patric Blomstedt beviljas 900 000 kronor till projektet: A Multicentre randomized controlled trial of deep brain stimulation for essential tremor.

Yngre forskare

Hanna Nyström beviljas 1 500 000 kronor till projektet: The significance of the growth patterns in colorectal liver metastases. Differences in transcriptome expression and preoperative classification.

Eva Henje Blom beviljas 1 500 000 kronor till projektet: A neuro-scientifically based treatment for adolescent depression – a proof of concept study with fMRI and systemic biomarkers.

Joakim Jonsson beviljas 900 000 kronor till projektet: Deep learning for radiotherapy applications.

Heidi Kokkonen beviljas 502 000 kronor till projektet: Development of rheumatoid arthritis and subsequent comorbidity.

Anders Garpebring beviljas 900 000 kronor till projektet: Robust quantitative magnetic resonance imaging of cancer tumors.

David Lindquist beviljas 900 000 kronor till projektet: How can we predict treatment response for patients with gynecological cancers?

Johanna Pennlert beviljas 900 000 kronor till projektet: Study of antithrombotic treatment after intracerebral haemorrhage (STATICH).

Martin Rutegård beviljas 900 000 kronor till projektet: Kirurgisk teknik och komplikationer vid kirurgi för rektalcancer.

Linnea Hedman beviljas 900 000 kronor till projektet: E-cigaretter - vilka börjar röka dem och hur påverkas luftvägarna?

Anna Sandqvist beviljas 900 000 kronor till projektet: L-arginin och homoarginin; nya biomarkörer för diagnos, uppföljning, riskklassificering och mortalitet vid pulmonell arteriell hypertension och vänstersidig hjärtsvikt.

Investeringsmedel för forskningsutrustning

Katrine Åhlström Riklund beviljas 275 000 kronor till projektet: Dispenseringssystem till TRACERCenter.

Torbjörn Lind beviljas 34 386 kronor till projektet: Accuvein venskanner och carescape V100 blodtrycksapparat.

Fredrik Elgh beviljas 160 107 kronor till projektet: Amersham Imager 600RGB.

Anders Sjöstedt beviljas 300 000 kronor till projektet: Inverted epifluorescence microscope.

Fatima Pedrosa Domellöf beviljas 270 000 kronor till projektet: Zebralab utrustning och zoomstereomikroskop.

Thorbjörn Holmlund beviljas 78 000 kronor till projektet: Sömnregistreringsutrustning, Nox T3.

Magnus Hultdin beviljas 424 389 kronor till projektet: Två realtids-PCR-instrument.

Daniel Öhlund beviljas 145 000 kronor till projektet: Azure c500 imaging system.

Åsa Gylfe beviljas 500 000 kronor till projektet: DIOSCURE Imager HD.

Oskar Hemmingsson beviljas 160 000 kronor till projektet: Dissektionsmikroskop med tillbehör och kamera.

Christina Lindén beviljas 100 000 kronor till projektet: Nytt spaltlampemikroskop inklusive stativ.

Christer Grönlund beviljas 42 000 kronor till projektet: Philips Q-station analysprogram och dator.

Intissar Anan beviljas 100 000 kronor till projektet: Westernblot utrustning.