"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-06-04

3,8 miljoner till Umeåetnologer

NYHET Kulturanalytisk studie av medicinares internationella yrkesmobilitet tilldelas 3,8 miljoner från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.

 Helena Pettersson

Etnologerna Helena Pettersson och Katarzyna Wolanik Boström, Umeå universitet, har tillsammans med Magnus Öhlander, Södertörns högskola, tilldelats 3,8 miljoner från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse för forskningsprojektet What is the use of Internationalisation for Transfer of Knowledge and Professional Status? A case of highly skilled international returners in the medical field.

– Vi är utomordentligt glada för att ha fått detta anslag, säger Pettersson och Wolanik Boström.

I projektet jämförs tre grupper av i Sverige utbildade och verksamma specialister inom det medicinska fältet - läkare som arbetat för volontärorganisationer, läkare som arbetat vid prestigefyllda kliniker och medicinska molekylärbiologer som arbetat med grundforskning vid universitet.                            

Katarzyna Wolanik Boström
– Sverige är ett kunskapsintensivt land som starkt uppmuntrar internationell mobilitet, men vi vet fortfarande lite om vad människor faktiskt har upplevt och lärt sig under sina utlandsvistelser och hur detta tas tillvara på de svenska arbetsplatserna, säger Pettersson och Wolanik Boström.

I fokus för studien ligger de medicinska specialisternas erfarenheter och deras möjligheter att tillämpa nyvunna insikter vid återkomsten till svenska arbetsplatser, då olika typer av kunskap kan få erkännande som värdefulla, mötas av ointresse eller t.o.m. bli en belastning i karriären.

En viktig aspekt i studien berör olika arbetsplatskulturers betydelser för hinder och möjligheter för att återvändarna ska kunna omsätta nyvunna kunskaper, färdigheter och arbetssätt. Projektgruppen är också intresserade av att jämföra återvändarnas motiv för att arbeta utomlands och deras erfarenheter av detta, t.ex. hur det fungerade att samordna med privatlivet och praktiska frågor.

Projektet kommer förhoppningsvis att visa vilka olika slags kunskaper man får av att arbeta utomlands, hur dessa kunskaper faktiskt tillvaratas samt vilka faktorer som bidrar till och hindrar att kunskaperna tillämpas. Vidare kommer projektet att visa vilka faktorer som kan skapa goda förutsättningar för internationell mobilitet och därav gynna kunskapsintensiva samhällssektorer.

Kontaktaktuppgifter:
Helena Pettersson, +46 90 786 70 55, helena.pettersson@kultmed.umu.se
Katarzyna Wolanik Boström, +46 90 786 97 02, katarzyna@kultmed.umu.se
Magnus Öhlander, magnus.ohlander@sh.se

Text: Therese Högberg

Redaktör: Per Melander