"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-11-03

39,5 miljoner kronor till forskning inom utbildningsvetenskap

NYHET Vetenskapsrådet har beviljat 39,5 miljoner kronor till sex forskningsprojekt inom utbildningsvetenskap vid Umeå universitet. Ett stort anslag på 12,7 miljoner kronor går till Bert Jonsson vid institutionen för psykologi som ska undersöka lärande som engagerar hjärnan.

Text: Karin Wikman

Vetenskapsrådet har nu fattat beslut om projektbidrag i årets stora utlysning inom utbildningsvetenskap. Göteborgs universitet är det lärosäte som tilldelats mest medel, närmare 67 miljoner kronor, följt av Umeå universitet som totalt får 39,5 miljoner kronor.

Bland de projekt som beviljats medel hör tre i landet till den riktade satsningen ”Lärande, hjärna, praktik”. Bert Jonsson, Umeå universitet, är en av dem som får ta del av detta bidrag.

Forskare vid Umeå universitet som tilldelats medel

Maria Berge, institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Ingenjörsskap i förändring: kunskaps- och identitetsperspektiv på projektarbete i ingenjörsutbildning, 6 895 000 kronor för 2015–2017

Mats Deutschmann, institutionen för språkstudier

Att öka medvetenheten genom virtuella upplevelser - Utveckling av metoder för att belysa språkliga stereotyper med hjälp av digitala medier, 5 225 000 kronor för 2015–2019

Bert Jonsson, institutionen för psykologi

Lärande som engagerar hjärnan, 12 689 000 kronor för 2015–2019Projektbidrag inom den riktade satsningen "Lärande-hjärna-praktik"
Läs mer om projektet

Anders D. Olofsson, pedagogiska institutionen

När IT i skolan tar form - En studie av ett avancerat användande av digitala teknologier i svensk gymnasieskola, 7 190 000 kronor för 2015–2018

Mattias Strandh, sociologiska institutionen

Hur påverkas skolresultat av barns ohälsa? Betydelsen av hälsa, familjeförhållanden och grannskap för betyg i nionde klass och för gymnasiestudier, 4 667 000 kronor för 2015–2017

Magnus Wikström, Handelshögskolan

Har vi ett meritokratiskt antagningssystem? En studie av urvalsinstrument och gruppskillnader, 2 865 000 kronor för 2015–2017