"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-04-21

3D-bilder av bakterieproteiner förklarar vidhäftning på tänderna

NYHET Tredimensionella avbildningar av bakterieproteiner bidrar till förståelsen för hur bakterierna kan bilda beläggningar på tänderna, visar Nina Forsgren i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 23 april.

Mer än hälften av alla infektioner hos människan orsakas av bakterier som växer på vävnadsytor eller implantat i kroppen. Karies samt inflammationer i tandköttet och runt tänderna (vilket kan leda till tandlossning) hör till de vanligaste infektionerna till följd av sådana bakteriebeläggningar. Dessa beläggningar, s.k. mikrobiella biofilmer, har andra egenskaper än bakterier som växer i lösning och de är även mer motståndskraftiga mot antibiotika och andra läkemedel. Bakteriefloran i munnens biofilm är mycket komplex med över 700 identifierade arter. De flesta av dem bidrar till en god munhälsa medan andra kan orsaka sjukdom. Mängden och variationen bidrar till svårigheten att hitta effektiva medel för behandling av infektionerna.

Avhandlingen beskriver två tredimensionella strukturer av ett ytprotein från Streptococcus gordonii, en munbakterie som återfinns i tandplack hos de flesta människor och som vanligen bidrar till god munhälsa. Strukturerna ger bättre förståelse av hur proteinet påverkar bakteriernas samspel med varandra och värdcellerna. Det finns t.ex. en region som sticker ut likt ett handtag och det har visat sig kunna användas av bakterien Porphyromonas gingivalis (som kan orsaka tandlossning) för att få fäste i de streptokocker som redan finns i biofilmen. Strukturen hos denna region är intressant eftersom den skulle kunna bli en utgångspunkt för att skapa medicinska substanser som kan störa uppbyggnaden av infektionsframkallande biofilm.

Strukturerna har kunnat fastställa med röntgenkristallografi, en metod som är flitigt använd i bl.a. läkemedelsindustrin för att få en 3D-bild av ett protein på atomnivå.

Exempel på forskningsbild (3D-bild på en del av proteinet SspB från bakterien Streptococcus gordonii med bl.a. den region som interagerar med bakterien Porphyromonas gingivalis):

Nina Forsgren är uppvuxen i Umeå och examinerad civilingenjör i teknisk biologi vid Umeå universitet. Hon är doktorand vid Inst. för odontologi och kan där nås på mobil 070-2736930,
e-post nina.forsgren@odont.umu.se

Fredagen den 23 april försvarar Nina Forsgren, Inst. för odontologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Structural studies of the surface adhesin SspB from Streptococcus gordonii (Strukturstudier av ytadhesinet SspB från Streptococcus gordonii). Disputationen äger rum kl. 13.00 i Sal D, 9 tr., Tandläkarhögskolan, NUS.
Fakultetsopponent är prof. Inger Andersson, Uppsala Medicinska Center, SLU.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-32910

Länkar till högupplösta bilder: