"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-09-25

3D ger nya möjligheter för stadsplanering

NYHET Nu kan du uppleva delar av Umeå i 3D-perspektiv. Realistiska 3D-modeller har lagts upp på Google Earth, bland annat under ledning av Niklas Rönnlund, student på Systemvetenskapliga programmet.

Järnvägsstationen, Rådhuset, Umeå stadskyrka, IKSU Sport, delar av Ålidhem och universitetet samt kontorshusen där bland annat Sogeti och Tieto har sina lokaler finns numera som 3D-modeller i Google Earth.

Bakom projektet med att lägga upp byggnader från Umeå i 3D-vyer på Google Earth står it-företagen Sogeti och Tieto tillsammans med Umeå kommun och Umeå universitet. Ett 30-tal sommarjobbande skolungdomar har cyklat runt i staden, fotograferat byggnader och byggt 3D-modeller som laddats upp till Google Earth på internet, bland annat under handledning av Niklas Rönnlund, student på Systemvetenskapliga programmet.

3D i samhällsplanering

De inblandade är överens om att resultatet blivit över all förväntan och ungdomarnas arbeten kompletterar Umeå kommuns 3D-modell som används i samhällsplaneringen. Den befintliga 3D-modellen täcker idag stora delar av tätorten (läs mer om kommunens 3D-modeller)men är inte publicerad på Google Earth.

– Vi har tagit emot det som ungdomarna byggt upp och meningen är att vi nu ska kunna använda 3D-modellerna i bland annat skuggstudier och olika samhällsprojekt, säger Marie Häggström, lantmäterichef på Umeå kommun.

Stora delar av världen finns på Google Earth och sedan en tid tillbaka erbjuder Google den som vill att komplettera satellitbilderna med 3D-modeller av befintliga byggnader. För att göra detta krävs ett Google-konto samt att man följer vissa instruktioner från Google och arbetar med exempelvis gratisprogrammet SketchUp som Google tillhandahåller.

Tidskrävande arbete

Att skapa realistiska 3D-modeller är ett tidskrävande arbete. Sommarjobbarnas uppgift har bestått i att ta sig runt i Umeå, främst stadsdelen Ålidhem, för att fotografera husen och sedan bearbeta bilderna i ett bildredigeringsprogram. Träd, bilar och människor ska till exempel redigeras bort. Ungdomarna har byggt upp modeller av byggnaderna i SketchUp och klätt fasaderna med de bearbetade bilderna. Därefter har de passat in modellerna i Google Earths markmodell och laddat upp dem för godkännande av Google.

– Det här arbetet tar väldigt mycket tid men mycket har gjorts eftersom de var så många, säger Marie Häggström.

– Att kommunen varit med i projektet har varit en fördel då vi redan från början kunde sätta upp önskemål om viss struktur och kvalitet, säger Veronica Grahn, GIS-ingenjör på Umeå kommun.

Hög kvalitet

Den höga kvaliteten på 3D-modellerna säkerställer att de går att använda när man exempelvis vill göra skuggstudier. Då tittar man på hur skuggorna faller vid olika klockslag och under olika månader på året för att se hur byggnader påverkar ljusinsläppet i omgivningen, förklarar Veronica Grahn.

Niklas Rönnlund menar att det varit mycket lärorikt och roligt att arbeta med 3D-modellerna för Umeå kommun.

Olika byggnader har också tagit olika lång tid att färdigställa. Umeå stadskyrka med alla sina vinklar, vrår och torn blev den största utmaningen, menar Niklas Rönnlund, student vid Umeå universitet som varit handledare för ungdomarna.

– Ja, kyrkan tog lång tid. Två personer höll på med den i en och en halv vecka och själv satt jag säkert 10 timmar utöver det, säger Niklas Rönnlund, som känner sig mycket nöjd med resultatet när han nu kan se hur kyrkan och de övriga byggnaderna finns på Google Earth.

Bilden ovan: Niklas Rönnlund visar 3D-modellerna för Veronica Grahn och Marie Häggström från Umeå kommun.

Redaktör: Mikael Hansson