"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-09-29

3D-skrivare en viktig del av svensk industris framtid

NYHET Hajpen kring 3D-skrivare är enorm och det är lätt att ta till överord. Vad som verkligen döljer sig i det nya teknikområdet och hur det kan förändra Sveriges industri ska en nationell agenda reda ut. Arbetet leds av Umeå universitet.

Under hela 2014 har ett intensivt arbete pågått för att skriva färdigt en nationell agenda om så kallad additiv tillverkning och 3D-skrivare. Ett femtiotal företag, universitet och organisationer är delaktiga i arbetet som leds av Umeå universitet. Snart är agendan färdig och den är tänkt att publiceras i november 2014.

Mats Falck, projektledare för Umeå universitets satsning på 3D-skrivare och digital direkttillverkning, i samtal med professor Martin Berggren och universitetslektor Martin Servin vid UMIT Research Lab, en av de organisationer i Umeå som utforskar teknikområdet kring 3D-skrivare.

Detta kunde Mats Falck, koordinator för projektet, berätta vid ett seminarium i samband med invigningsveckan av Sliperiet i Umeå under mitten av september. Nyöppnade Sliperiet är en särskilt väl utvald plats att hålla seminarium om 3D-teknik eftersom här finns något av det vassaste som kan erbjudas inom området för närvarande.

Bottenvåningen i Sliperiet inrymmer ett Fab Lab och andra verkstäder. Bland utrustningen kan nämnas sju 3D-skrivare, en 5-axlig portalfräs och en vatten-laserskärare.

Ledande nation i världen

Målet med den nationella agendan är att få så många som möjligt att aktivt samarbete inom teknikområdet för att Sverige ska bli den ledande nationen i världen inom additiv tillverkning och 3D-printing.

– Vi vill expandera och utveckla den svenska industrin, inte minst de traditionella flaggskeppsindustrierna, förklarar Mats Falck.

I agendaarbetet har en mängd företag funnits med för att dra upp riktlinjerna. Till de mindre nischade företagen som finns med i arbetet finns Algoryx från Umeå som bidrar med teknik kring simuleringar och 3D-modeller. Bland de större bolagen finns Tetra Pak med sina 23 000 anställda över hela världen.  Ett flertal universitet finns bland deltagarna i agendaarbetet: Mittuniversitetet, Linköpings universitet och Lunds tekniska högskola. Höganäs, Swerea, SP och Vinnova är andra inblandade aktörer.

Framtagandet av agendan sker inom ramen för statliga myndigheten Vinnovas arbete med att utmejsla framtidens starka strategiska industriområden i Sverige.

Text och foto: Mikael Hansson

Mer information om den nationella agendan:

http://www.er.umu.se/am/

Redaktör: Ingrid Söderbergh