"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-05-02

4, 1 miljoner för forskningsprojekt om intim hjälp och omsorg i hemmet

NYHET Att åldras eller att leva med funktionshinder innebär för många att leva med stöd och hjälp från hemtjänstpersonal för att hantera vardagen. I det tre-åriga projektet ”Intim hjälp och omsorg i hemtjänsten – en kvalitativ studie av brukares och personals egna erfarenheter” kommer Hildur Kalman, Petra Ahnlund, Katarina Andersson och Veronica Lövgren vid institutionen för socialt arbete att undersöka detta närmare.

”Att vara i behov av hjälp med sådant som har med kroppen att göra, som toalettbesök, blöjbyten, dusch, bad, tandborstning och rakning kan vara svårt och väcker en rad känslor, samtidigt som integritet, värdighet och professionalitet utmanas som allra mest” säger projektledare Hildur Kalman, som just beviljats 4,1 miljoner från Kampradstiftelsen.

Trots de utmaningar som uppstår av att bli hjälpt av, eller hjälpa någon med det mest intima saknas idag kunskap om hur de ideal som uttrycks i lagar och riktlinjer ska genomföras. ”Det handlar till exempel om delaktighet, inflytande och individanpassning som ska främjas då intim omsorg i ordinärt boende ges  – man hittar det varken i socialvetenskapliga forskning eller i praktiken”, menar Veronica Lövgren, och Katarina Andersson fortsätter ”framför allt saknas forskning inriktad på förstahandsbeskrivningar, alltså egna erfarenheter av att ge och ta emot intim hjälp och omsorg”.

Klart är att personal med bristfällig utbildning ofta är utlämnade till att hitta egna lösningar och strategier i förhållande till de utmaningar som ett arbete med personer med omfattande och komplexa hjälpbehov kan innebära. ”Med projektet vill vi skapa ett underlag för nya riktlinjer för omsorg i ordinärt boende och även utbildningsmaterial som kan användas för anställda i hemtjänsten eller vid personlig assistans”, säger Petra Ahnlund.

För mer information om projektet kan Hildur Kalman kontaktas.

Redaktör: Ellinor Gustafsson