"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-12-18

4 miljoner för forskning om YouTube

NYHET HUMlab vid Umeå universitet får 4 miljoner av KK-stiftelsen för att studera videosajten YouTube som arena för svenska ungdomars konstnärliga och kreativa uttryck.

Forskningsprojektet YouTube som performativ arena ska ge mer kunskap om ungas skapande på nätet, och hur medier och samhälle tolkar aktiviteter på denna arena. Språkforskare, en sociolog och en författare tar med sig sina kunskaper in i det spännande projektet. Forskningsresultaten knyts till en praktisk fallstudie där skolelever från Umeå kommer att skapa youtubematerial. Det ska sedan utmynna i ett verk, till vilket författaren Peter Kihlgård också kommer att bidra.

Projektet kommer att bidra med genomgripande kunskap om ungas kreativa användning av nätkulturer. Studier av samhällsdebatten skapar dessutom förutsättningar för en mer nyanserad och insatt medierapportering kring ett av samtidens mest omdebatterade kulturfenomen.

Projektet leds av HUMlab och genomförs i samverkan med institutionerna för språkstudier och sociologi vid Umeå universitet samt Kulturverket vid Umeå kommun.

I projektet deltar Patrik Svensson, lektor i humaniora och informationsteknik, Simon Lindgren, docent i sociologi, Stephanie Hendrick, doktorand i engelsk språkvetenskap, alla vid Umeå univeristet, samt Arne Berggren, konstnärlig ledare, Kulturverket.

För mer information om projektet, kontakta gärna projektledaren fil dr Patrik Svensson, föreståndare vid HUMlab, Umeå universitet, 
tel 070-397 84 66 eller e-post patrik.svensson@humlab.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink