"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-11-13

4 miljoner till forskning om stress- och sömnproblem

NYHET AFA Försäkring har beviljat forskningsanslag till Maria Nordin, Institutionen för psykologi, för att undersöka sambanden mellan stress, sömnbesvär och psykisk ohälsa.

Psykisk ohälsa är en av de främsta orsakerna till sjukfrånvaro och beror ofta på stress och sömnbesvär. Idag finns få vetenskapligt säkerställda modeller som förklarar detta samband. Två studier, en bestående av en omfattande enkät och en av en kort kognitiv beteendeterapi i grupp, kan bidra till ökad förståelse för hur stress och sömn samverkar med psykisk ohälsa och utvärdera effekten av preventiv behandling.

Maria Nordin, vid Umeå universitet, tilldelas 4 000 000 kronor för att genom en studie baserad på Miljöhälsostudien i Västerbotten utveckla en förklaringsmodell genom att undersöka sambanden mellan stress, sömnbesvär och psykisk ohälsa. I studien ingår att utvärdera en pågående preventiv gruppbehandling för stress- och sömnproblematik. Terapin som utvärderas ges av studenter på psykologprogrammet.

Projektet pågår till och med december 2022 och förväntas bidra till ökad kunskap om stress och sömnproblem och ge en evidensbaserad preventiv behandling av psykisk ohälsa.

För mer information; kontakta gärna: