"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-11-04

40 miljoner beviljade till utbildningsvetenskaplig forskning

NYHET Åtta huvudsökande från Umeå universitet har beviljats medel från Vetenskapsrådet, Riksbankens jubileumsfond respektive Skolforskningsinstitutet.

Text: Marie Oskarsson

Projektbidrag från Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté

Rita för att lära och lära sig att rita i lågstadiets NO-undervisning
Forskningsledare: Sofie Areljung, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
6 000 000 kr, Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté

Att inte klara av trycket: hur hänger matteängslan ihop med matematikprestation
Forskningsledare: Bert Jonsson, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
5 513 912 kr, Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté *

Svenska missionssällskapet och utbildningen av samiska barn och ungdomar i 1800-talets Sápmi
Forskningsledare: Björn Norlin, Institutionen för idé- och samhällsstudier
1 907 493 kr, Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté

Utveckling av formativa bedömningspraktiker och dess effekter på elevers motivation och prestationer
Forskningsledare: Torulf Palm,  Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
5 993 000 kr, Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté

Innovativa metoder för att jämföra kunskapsprov över tid
Forskningsledare: Marie Wiberg, Handelshögskolan
1 200 000 kr, Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté

Estetikens ekologi: akademiseringen och digitaliseringen, eller ´amatörisering´ av skolämnena bild och slöjd?
Forskningsledare: Stina Wikberg, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen
5 923 800 kr,  Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté

Projektbidrag från Riksbankens jubileumsfond

Att inte klara av trycket: relationen matteängslan och matematik prestation
Forskningsledare: Bert Jonsson, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
4 546 000 kr, Riksbankens Jubileumsfond  *

Pedagogik: En historisk studie av en omstridd disciplin
Forskningsledare: Anna Larsson, Institutionen för idé- och samhällstudier
 4 705 000 kronor,  Riksbankens Jubileumsfond  *

Projektbidrag från Skolforskningsinstitutet

Undervisning som stödjer elevers kreativa problemlösning i matematik
Forskningsledare: Johan Lithner, professor, Umeå universitet
4 500 000 kr, Skolforskningsinstitutet

 

* De har beviljats medel från två bidragsgivare och kommer att välja medel från en av dem.