"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-03-02

40 miljoner kronor till Centrum för vilt- och fiskforskning

NYHET Miljöforskningsnämnden vid Naturvårdsverket satsar 40 miljoner kronor under fem år på ett forskningsprogram om hållbar förvaltning av fisk och vilt i skogslandskapet. Programmet samordnas av Centrum för vilt- och fiskforskning, CFW, i Umeå.

Naturvårdsverkets beskriver anslaget som en kraftsamling – det är den största satsningen kring vilda däggdjur, fåglar och sötvattensfisk som de någonsin har gjort. Forskningen samordnas av CFW, ett samverkansorgan för forskargrupper vid Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, och sker i nära samarbete med de grupper som ska omsätta resultaten i praktiken det vill säga markägare, jägare, fiskare och andra berörda. Dessa grupper liksom tjänstemän på länsstyrelser och andra myndigheter utgör viktiga delar både i forskningen och i framtidens viltförvaltning.
– En stor styrka i programmet är den mycket tydliga kopplingen mellan god grundforskning och tillämpad hållbar förvaltning. Empiriska fallstudier i kombination med modellering utgör ett mycket spännande arbetssätt, säger Inge-Bert Täljedal, rektor vid Umeå universitet.

Forskare vid Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå beräknas få nära 23 miljoner kronor.
– Det här är ännu ett gott exempel på ett framgångsrikt samarbete mellan Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, säger Lennart Persson, professor i akvatisk ekologi och en av projektledarna.

Det finns ett stort behov av att få fram hållbara modeller för förvaltning av vilt och fisk som passar såväl de långsiktiga miljömålen som allmänhetens intressen av jakt och fiske. Programmet kommer särskilt att arbeta med ekonomiska och statsvetenskapliga frågeställningar.
– Det är mycket positivt att svensk vilt- och fiskforskning nu prioriteras, och jag noterar särskilt att inslaget av samhällsvetenskap och humaniora ökar inom områden som tidigare varit naturvetenskapliga. Här har man knutit flera duktiga forskargrupper till sig, menar Torbjörn Fagerström, prorektor vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Forskargruppen består av vilt- och fiskbiologer, modellerare, statsvetare och ekonomer som ska arbeta i dialog med de grupper som omsätter resultaten i praktiken. Målet är att få en snabbare koppling mellan beslut och handling så att vilt och fisk nyttjas på ett hållbart och klokt sätt.
– Vi kommer att arbeta på ett helt nytt sätt när praktiker och forskare tillsammans ska nå fram till en bättre förvaltning, säger Torleif Eriksson, föreståndare vid Centrum för vilt- och fiskforskning i Umeå, CFW.

CFW ska förutom att samordna projektet även ansvara för en stor del av kommunikationsinsatserna.

För ytterligare information, kontakta:

Torleif Eriksson, föreståndare för CFWTelefon: 090-786 76 88, 070-540 19 91
E-post: Torleif.Eriksson@vabr.slu.se

Lennart Persson, professor i akvatisk ekologi, Umeå universitetTelefon: 090-786 63 16
E-post: Lennart.Persson@eg.umu.se

Redaktör: Karin Wikman