"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-02-15

40 miljoner kronor till forskning om Alzheimer, ALS och Parkinson vid Umeå universitet och SLU

NYHET Familjen Erling-Perssons stiftelse anslår 40 miljoner till forskning vid Umeå universitet. Forskningen ska leda till snabbare, säkrare och effektivare diagnos, prognos och behandling av svåra neurosjukdomar.

– Det här är ett oerhört betydelsefullt anslag. Det innebär att Umeå universitet kan genomföra en kraftsamling kring forskning om svåra neurosjukdomar. Ambitionen är att uppnå forskningsresultat som är av direkt nytta för patienter och deras anhöriga, säger Umeå universitets rektor Göran Sandberg.

Mer än 100 000 svenskar är drabbade och varje år insjuknar över 10 000 personer i neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers sjukdom, förlamningssjukdomen amyotrofisk lateral skleros, ALS och Parkinsons sjukdom.

För dessa neurodegenerativa sjukdomar saknas idag behandlingar och läkemedel som förebygger, botar eller påverkar sjukdomsprocesserna. Effektiv behandling kräver också att patienterna får en tidig diagnos, så att rätt behandling sätts in innan en alltför stor del av kroppens nervceller har brutits ner och inte längre går att behandla.

– Idag har vi många gånger problem att sätta rätt diagnos. Vid Parkinson sjukdom finns studier som visar att var fjärde patient har fått en felaktig diagnos, de har istället någon annan form av parkinsonliknande sjukdom, berättar professor Lars Forsgren,

Personer som drabbas av svåra sjukdomar ställer sig främst frågorna: Vad har jag? Hur kommer det att gå? Vad kan man göra åt det?

– Tack vare det här anslaget är våra förutsättningar mycket goda att inom en snar framtid bättre kunna besvara dessa frågor, menar professor Stefan Marklund huvudansvarig forskare för ansökan.

Forskningsprojektet som kallas ”Metabola markörer för neurodegenerativa sjukdomar” är tvärvetenskapligt. Nya kunskaper ska tas fram genom att medicin, biologi och kemi kombineras med så kallad metabolomik.

Metabolomik brukar definieras som en "systematisk studie av de kemiska fingeravtryck som specifika cellulära processer lämnar i en organism". Dessa kemiska fingeravtryck representerar kroppens små molekyler, så kallade metaboliter, till exempel aminosyror, fettsyror, socker, hormoner och andra signalmolekyler. Sammansättningen av metaboliter kan liknas vid ett fingeravtryck av hälsotillståndet hos människor. Med hjälp av metabolomik kan man därför upptäcka mönster som är unika för en specifik sjukdom.

Med stöd från Wallenberg Consortium North blev Umeå för sju år sedan en nationell
nod för utvecklingen av metabolomik. Idag ligger Umeåforskarna i den absoluta internationella forskningsfronten.

– Det här anslaget kommer att ha stor betydelse för den fortsatta metodutvecklingen inom metabolomikanalyser här i Umeå och kommer säkert gagna fler projekt där metabolomikanalyser är centrala vid både Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, säger Thomas Moritz, professor vid SLU i Umeå och ansvarig för metabolomiklaboratoriet.

– Projektet kommer inte bara ha betydelse för olika neurosjukdomar. Den utveckling av metabolomikforskningen som detta innebär kommer också att ha betydelse för forskning om sjukdomar som astma och allergi, prostatacancer samt infektionssjukdomar, förklarar Göran Sandberg.

Kontaktpersoner: Professor Stefan Marklund E-post: stefan.marklund@medbio.umu.se Tel: 090-785 12 39
Mobil: 070-568 77 03

Professor Lars Nyberg E-post: Lars.Nyberg@diagrad.umu.se Tel: 090-786 64 29
Mobil: 070-609 27 75

Professor Lars Forsgren E-post: lars.forsgren@neuro.umu.se Tel: 090-785 16 71
Mobil: 070-620 76 26

Professor Thomas Moritz E-post: Thomas.Moritz@genfys.slu.se Tel: 090-786 84 56
Mobil: 0702-69 06 84

Docent Henrik AnttiE-post: henrik.antti@chem.umu.seTel: 090-786 53 59
Mobil: 070-683 41 97

Redaktör: Carina Dahlberg