Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-06-18

400 år av svensk politik nu i digital form

NYHET "Äntligen!", säger Umeå universitetsbibliotek. Nu är en stor del av det äldre offentliga trycket digitaliserat och fritt tillgängligt för allmänheten – sök- och nedladdningsbart via Libris.

Under närmare ett års tid har drygt 30 000 sidor författningar, stadgar, förordningar, riksdagsbeslut, m.m. skannats in och texttolkats (OCR).

Det inskannade materialet sträcker sig från 1521–1904 och består av flera av de centrala och mest efterfrågade källtextsamlingarna. Det rör sig till exempel om Reinhold Gustaf Modées Utdrag utur alle publique handlingar 1742–1829 i 16 band, Anders Anton von Stiernmans Alla riksdagars och mötens beslut 1521–1731 i tre band och Emil Poignants Samlingar af författningar angående de s.k. Lappmarksfriheterna.

Texterna är tillgängliga som nedladdningsbara pdf:er via den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS. Materialet som tidigare endast kunnat läsas i bevakad läsesal på bibliotek är nu tillgängligt närsomhelst och överallt. Det är en fantastisk resurs för forskare, lärare, studenter och lokalhistoriskt intresserade.

Läs mer

Kontaktpersoner:

Christer Karlsson, christer.karlsson@umu.se, tel. 070-699 6623

Agneta Stenberg, agneta.stenberg@umu.se, tel. 090-786 5402

Redaktör: Per Melander