"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-02-03

41 miljoner kronor till industriprojekt med stor kommersiell potential

NYHET Utvecklingsbolaget BioEndev och Umeå universitet har tilldelats 41 miljoner kronor av Energimyndigheten. Pengarna ska användas till fortsatt forskning och utveckling samt för att bygga en utvecklingsanläggning i industriell skala för s.k. torrefiering av biomassa.

– Oerhört glädjande! Nu kan vi ta nästa steg i vår industriella satsning som bygger på världsunik kompetens, säger Anders Nordin, professor vid Umeå universitet och delägare i BioEndev.

Torrefieringsanläggningen, som kommer att ha en kapacitet på 20 MW, blir den första i sitt slag. I anläggningen kommer skogsavfall och annan biomassa med lågvärdig värme att omvandlas till ett förädlat och lätthanterat pulverbränsle för i stort sett alla energitillämpningar.

– Torrefiering är lösningen på de logistik- och hanteringsproblem som är förknippade med rå biomassa. Genom att bygga torrefieringsanläggningar där råvaran finns undviks dyra transportkostnader. Det här är en teknik med mycket stor kommersiell potential och som är högintressant inte minst för Sveriges glesbygdskommuner, säger Anders Nordin.

Jämfört med råmaterialet har den torrefierade biomassan flera viktiga egenskaper. Den är torr och vattenavvisande, spröd och enkel att mala till pulver, har högre energidensitet, är enkel att pelletera, bryts inte ned eller självantänder vid lagring samt kan importeras utan risk för spridning av biologiskt främmande arter (till exempel spindlar och skadeinsekter).

– Torrefiering är ett globalt efterfrågat förädlingssteg för biomassa. Det är därför som många olika branscher i hela världen följer vår utveckling med stort intresse. Att vi kommit så långt beror på att forskarna vid Umeå universitet ligger i absolut framkant men också på det unikt välfungerande samarbetet mellan näringsliv, universitet, energibolagen och kommunerna i Umeå och Örnsköldsvik, säger Göran Lundgren, vd för BioEndev.

BioEndev, som formellt heter Bio Energy Development North AB, startades 2008. Bolaget ägs till lika delar av forskare vid Umeå universitet, Umeå Energi och Övik Energi. Styrelseordförande är Pelle Fridström, vd och koncernchef för Övik Energi.

För mer information, kontakta:
Pelle Fridström, styrelseordförande BioEndev, VD Övik Energi, 0660-885 29, 070-345 7787
Göran Ernstson, VD Umeå Energi, 090-160101, 070-650 1397
Anders Nordin, professor vid Umeå universitet, 070-239 1133

Henrik Kusar, kontaktperson på Energimyndigheten, 016-544 2292

Redaktör: Karin Wikman