Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 28 okt, 2016

42 miljoner kronor till forskning inom medicin och hälsa vid Umeå universitet

NYHET Totalt 13 forskningsprojekt vid Umeå universitet får forskningsanslag från Vetenskapsrådet. Totalt beviljas 42 miljoner kronor i anslag till forskning inom medicin och hälsa vid Umeå universitet.

I årets stora utlysning inom medicin och hälsa delar Vetenskapsrådet ut sammanlagt 979 519 645 kronor till forskningsprojekt i Sverige. Av de 1 160 ansökningar som kom in har 245 (eller 22 procent) beviljats.

Det projekt vid Umeå universitet som tilldelas störst anslag är inom forskningsområdet sjukgymnastik. Lina Schelin vid Handelshögskolan och Enheten för statistik får totalt 6 miljoner kronor över 3 år i etableringsbidrag för projektet Förbättrad analys och tolkning av rörelsedata från personer med funktionshinder – innovativa statistiska metoder.

Följande forskare tilldelas medel inom medicin och hälsa:

Michael Dimitriou, Institutionen för integrativ medicinsk biologi
Effekterna av muskelspolstyrning i sensomotorisk inlärning
2 800 000 kronor för 2017-2020

Magnus Domellöf, Institutionen för klinisk vetenskap
Effekter av tidig nutrition på hjärnans utveckling och inlärningsproblem/beteendeproblem hos barn
2 100 000 kronor för 2017-2019

Benoni Edin, Institutionen för integrativ medicinsk biologi
Sensorisk information för motorisk kontroll hos människan
4 000 000 kronor för 2016-2020

Helena Forsblad-D’elia, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Longitudinell och translationell studie av svårighetsgrad och samsjuklighet vid ankyloserande spondylit
2 100 000 kronor för 2017-2019

Lars Forsgren, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap
Presymtomatiska biomarkörer för Parkinsons sjukdom och atypisk parkinsonism
4 000 000 kronor för 2016-2019

Maréne Landström, Institutionen för medicinsk biovetenskap
Utforskande av signalvägar som regleras av Transforming Growth Factor Beta och TRAF6 i prostatacancer
4 000 000 kronor för 2016-2019

Beatrice Melin, Institutionen för strålningsvetenskaper
Molekylärepidemiologiska studier av gliom och lymfom
2 100 000 kronor för 2017-2019

Margareta Norberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Visualisering av tyst åderförkalkning för effektivare och mer jämlik prevention och minskad förtida död i hjärtkärlsjukdom – en RCT inbäddad i rutinsjukvård i Västerbotten – VIPVIZA
4 000 000 kronor för 2017-2020

Peter Nordström, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Studier för att förbättra frakturprevention hos äldre med fokus på den högre risken för fraktur hos kvinnor
4 000 000 kronor för 2017-2020

Andre Nyberg, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Mäta och förbättra muskelfunktion hos personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL): Varför är det viktigt och hur ska det göras?
2 100 000 kronor för 2017-2019

Lina Schelin, Handelshögskolan, Enheten för statistik
Förbättrad analys och tolkning av rörelsedata från personer med funktionshinder – innovativa statistiska metoder
6 000 000 kronor för 2017-2020

Victoria Shingler, Institutionen för molekylärbiologi
En evolutionärt konserverad mekanism för reglering av bakteriens sekretion av virulensfaktorer: identifiering av målprotein för framtida virulensfaktorspecifika antagonister
2 700 000 kronor för 2017-2019

Malin Sund, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
Tidig detektion av cancer i bukspottkörteln
2 100 000 kronor för 2017-2019

Mer information och statistik om Vetenskapsrådets bidragsbeslut inom området medicin och hälsa

Lista över samtliga beviljade anslag inom medicin och hälsa (Excel-ark)

Redaktör: Daniel Harju