"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-05-31

4,3 miljoner till Umeåarkeologer för ny och innovativ teknik

NYHET Det är Johan Linderholm, arkeolog och lektor, institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet och Paul Geladi, professor, Sveriges lantbruksuniversitet, som tillsammans beviljats 4,3 miljoner ur Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

Johan Linderholm

Det hela handlar om det som i arkeologins värld kallas MOBIMA – Mobil bildanalys inom arkeologi.

– Arkeologin är i behov av kemisk och spektroskopisk analys för en noggrann karakterisering av material och föremål. Denna karakterisering borde kunna ske med snabba icke-destruktiva screeningmetoder. Man kan med andra ord undersöka stora ytor på kort tid utan att påverka det undersökta föremålet/materialet, säger Johan Linderholm.

– Vi vill testa och undersöka snabba icke-destruktiva visualiseringsbaserade mätmetoder i laboratoriemiljö och i fält för arkeologiska studier. Genom att ta bilder i många våglängder inom kemisk och biologisk informativa våglängdsområden (nära infraröd), kan man snabbt få en översiktsbild av en situation som annars skulle kräva hundratals tidsödande och dyra laboratorieanalyser.

Detta är en ny och innovativ teknik som i samverkan mellan arkeologer, konstvetare, kemister, datatekniker och statistiker kan ge upphov till helt ny kunskap vid analys av arkeologiska material.

Kontaktuppgifter:
Johan Linderholm, johan.linderholm@arke.umu.se, tel. +46 90 786 79 39

Redaktör: Per Melander