"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-06-11

4,5 miljoner till högklassigt laboratorium

NYHET Ett högklassigt laboratorium ska byggas upp i Umeå tack vare ett bidrag på 4,5 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Här ska molekyler undersökas för att ge forskarna mer kunskap om allt från framtidens elektronik till förekomsten av kemiska ämnen i vår miljö.

Det är ett flertal större forskargrupper inom kemi, fysik och biologi vid Umeå universitet och SLU som tillsammans beviljats medel. I det nya laboratoriet kommer det att finnas spetstekniker som bland annat kan användas för att:

•Undersöka egenskaper hos kolbaserade nanomaterial (material som mäts i nanometer, d.v.s. miljarddels meter) och deras framtida användningsområden bl.a. i elektronikkomponenter och i kompositer.•Ge grundläggande förståelse av de genetiska mekanismer som styr kvalitet och kvantitet av veden i skogsträd.
•Ge molekylär förståelse av kemiska ämnens förekomstform, transportegenskaper och tillgänglighet såväl i vatten som på land.

Alla molekyler vibrerar på ett unikt sätt, och hur molekylerna vibrerar beror på deras sammansättning och struktur. Genom att studera molekylvibrationer går det därför att ta reda på struktur och molekylära egenskaper i ett prov som kan vara fast, flytande eller gasformigt. De två vanligaste experimentella teknikerna för att studera molekylvibrationer är infraröd spektroskopi och Ramanspektroskopi, två tekniker som kompletterar varandra. Nyligen har också tekniker utvecklats som gör det möjligt att undersöka olika typer av material, men också material och komponenter som bara är några mikrometer eller till och med nanometer stora. Baserat på de infraröda signalerna eller Ramansignalerna går det alltså att få fram detaljerade kemiska ”kartor” som beskriver provernas sammansättning. Forskarna kommer nu att bygga upp en högklassig gemensam plattform för infraröd spektroskopi och Ramanspektroskopi, något som i dagsläget saknas i Umeå.

Huvudsökande är Per Persson, kemiska institutionen vid Umeå universitet. Medsökande är Björn Sundberg, institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU samt Thomas Wågberg, Bertil Sundqvist, Ludvig Edman och Ove Andersson, som samtliga är anställda vid institutionen för fysik, Umeå universitet.

För ytterligare information, kontakta:Per Persson, professor vid kemiska institutionen, Umeå universitetTelefon: 090-786 55 73, 070-2663879
E-post: per.persson@chem.umu.se

Thomas Wågberg, institutionen för fysik, Umeå universitetTelefon: 090-786 50 34
E-post: thomas.wagberg@physics.umu.se

Björn Sundberg, institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLUTelefon: 090-786 83 82
E-post: Bjorn.Sundberg@genfys.slu.se

Redaktör: Karin Wikman