"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-12-03

46 miljoner till forskning om ökat uttag av biomassa från skogen

NYHET SLU, Umeå universitet och BioFuel Region har tillsammans med norska och finska partners fått drygt 46 miljoner kronor för att forska om hur vi kan öka användningen och uttaget av biomassa från skogen för bioenergi.

Pengarna kommer bland annat från EU:s Botnia-Atlantica program, men även länsstyrelserna i Västerbotten och Västernorrland samt de deltagande organisationerna är medfinansiärer i projektet som ska pågå i tre år.

I EU:s nya direktiv för förnybar energi är målet att öka andelen förnybar energi inom EU till 20 procent till 2020. Syftet med forskningen i projektet är att ge kunskap och stöd för att nå det målet. I Sverige, Norge och Finland är skogen den mest utmärkande bioenergiresursen med stor potential att ersätta fossila bränslen och stärka regional tillväxt och entreprenörskap i alla tre länderna.

Ökad avkastning för skogsägare

Forskningen går ut på att lyfta fram användningen av biomassa för energi, lyfta fram värdet av tjänster och produkter kopplat till detta och öka skogsägarnas inkomster och avkastning från skogen, både från unga och mogna bestånd. De ökade volymerna kan också ge fler arbetstillfällen till skogsentreprenörer. I projektet ska nya affärsmodeller för energikooperativ och skogsentreprenörer studeras. Syftet är också att förbättra bränslekvalitéer och effektivitet i värmeverk, minska utsläpp från dessa och ge praktisk vägledning.

Målgruppen för forskningsresultaten är skogsägare, personal på värmeverk, skogsentreprenörer och övriga professionella inom skog och bioenergi. Nätverkande och informationsutbyte över hela Botnia-Atlanticaområdet är prioriterat i projektet. Här kommer bland annat BioFuel Region att ha en viktig roll.

Fakta, partners och finansiärer:

Hälften av finansieringen i projektet kommer från EU:s Botnia-Atlantica program. Övrig huvudsaklig finansiering från: Österbottens förbund, Länsstyrelsen i Västerbotten, Länsstyrelsen i Västernorrland, Nordland Fylke och Det konglige landbruks- og matdepartement, samt från de deltagande organisationerna själva.

Forskningskonsortiet leds av finska forskningsinstitutet Metla. Övriga partners i projektet är: Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå Universitet, BioFuel Region; Norska skogsägarorganisationen Allskog AB; Norska skogsforskningsinstitutet Skog og Landskap; Central Ostrobothnia University of Applied Sciences, Central Ostrobothnia Rural Institute och Österbottens skogsägarförening.

Kontakt: Tomas Nordfjell, Professor skogsteknik, SLU
Tel. 070-264 5390

Redaktör: Camilla Dopson