"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-02-21

49 EU-miljoner till Umeåledd forskning om denguefeber

NYHET Den starka forskningsmiljön Epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet har beviljats forskningsanslag från EU på 49 miljoner kronor till ett projekt för övervakning och kontroll av den ökande virussjukdomen dengue.

Anslaget till projektet ”Innovative tools and strategies for surveillance and control of dengue” kan ses ett genombrott för profileringen mot forskning om klimatförändringar och hälsa vid det Umeåbaserade Center for Global Health Research (UCGHR).

Dengue är en allvarlig, influensaliknande infektionssjukdom som under de senaste årtiondena blivit ett stort internationellt folkhälsoproblem. Människor drabbas av viruset via bett av infekterade myggor. Dengueblödarfeber är den allvarligaste formen av sjukdomen och drabbar framför allt barn; dödligheten i denna blödarfeber är ca 5 procent. Det är inte bara så att fallen ökar i antal utan sjukdomen når också nya geografiska områden. Fler än 2,5 miljarder människor riskerar att drabbas av dengue. Den globala spridningen hänger både samman med förändringar av viruset som sådant, okontrollerad urbanisering, brister i system för hälsovård, vattenförsörjning och renhållning, ökat resande samt klimatförändringarna.

Den internationella forskargrupp som står bakom EU-ansökan, ”Stop Dengue-konsortiet”, inriktar arbetet mot en rad brister i denguefeberns övervakningsystem:

  • Bristande kunskap om hur samspelet mellan virus, insekter, ekologi, miljön och klimatfaktorer påverkar dengueutbredningen och därmed möjligheterna att förutse nya utbrott av epidemin.
  • Bristande kunskap om de mest genomförbara, hållbara och kostnadseffektiva metoderna för integrerad övervakning.
  • Brist på bra och tidiga diagnostiska analyser som kan användas i fält (billiga, snabba resultat, bärbara).
  • Brist på känsliga, säkra och enkla fältmetoder för vektorövervakning (myggor)

Konsortiet kommer dessutom att fokusera på effektivare metoder för att skydda den mest sårbara gruppen, barnen. Dessutom försöker forskargruppen täppa kunskapsluckor när det gäller att motverka spridning av dengue till icke-infekterade områden, inklusive Europa. En av sjukdomens vektorer (en myggart) finns numera etablerad i Europa, vilket i sig väcker nya farhågor. Ett antal dödsfall i dengue i Europa på senare tid illustrerar vikten av att hejda spridningen. Avsikten är bland annat att utveckla modeller som belyser risken och motverkar att dengue får fäste i oinfekterade regioner med hänsyn till ett ökat globalt resande och till klimatförändringar.

Forskningsprojektet drivs i ett internationellt nätverk där flera nyckelpersoner och experter med anknytning till Umeå universitet ingår. Huvudsökande är professor Annelise Wilder-Smith, som är gästforskare vid enheten för epidemiologi och global hälsa vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. Hon har i mer än tio år arbetat med dengueforskning i Singapore med fokus på sambanden mellan sjukdomen och internationella resemönster, geografisk spridning och utveckling av vacciner. Hon är rådgivare till världshälsoorganisationen WHO, ordförande för the Asia Pacific Society of Travel Medicine samt redaktionskonsult för den medicinska tidskriften The Lancet.

Andra medverkande vid Umeå universitet är professor Peter Byass, enheten för epidemiologi och global hälsa, där han har lång erfarenhet av infektionsepidemiologi samt mätning av folkhälsa och hälsodata i Afrika och Asien; medicine doktor Joacim Rocklöv, som bland annat arbetar för WHO för att studera hur klimatförändringar kan påverka spridningen av dengue och malaria; professor Sara de Luna vid Institutionen för matematik och matematisk statistik som utvecklar metoder på det här området; professor Rainer Sauerborn som leder forskningstemat klimatförändringar och hälsa vid UCGHR och är aktiv i klimatrelaterad forskning i Afrika samt professor Kristie Ebi, Carnegieinstitutet, Stanford, USA, som leder den internationella klimatpanelen IPCC och dessutom är gästprofessor vid Umeå universitet.

För mer information, kontakta gärna

Medicine doktor Joacim Rocklöv, Epidemiologi och global hälsa,
tel. 070-636 16 35, e-post joacim.rocklov@envmed.umu.se

Research manager Karl-Erik Renhorn, Epidemiologi och global hälsa,
tel. 070-242 98 58, e-post karl-erik.renhorn@epiph.umu.se

Professor Lars Weinehall, Epidemiologi och global hälsa,
tel. 070-564 46 52, e-post lars.weinehall@epiph.umu.se