"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-06-18

50 miljoner till vätgasforskning för hållbar energiproduktion

NYHET Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, stödjer ett forskningscenter inom vätgasforskning som leds av KTH och omfattar forskare från Umeå universitet. Centret är ett av fyra centra som får bidrag i utlysningen Agenda 2030 Research Centers, en utlysning som syftar till att hitta lösningar på FNs agenda 2030-mål. Varje center får 50 miljoner kronor.

Text: Ingrid Söderbergh

Vätgas är en mycket viktig fossilfri energibärare och även en betydande industriell processgas för framtiden. Vätgas som tillverkas genom elektrolys med grön energi från exempelvis sol eller vind innebär en nollemission av koldioxid eftersom den enda restprodukten vid användning är vatten.

Centret ”Produktion, användning och lagring av vätgas, PUSH” omfattar hela värdekedjan i ett vätgasbaserat energisystem – produktion genom elektrolys, lagring och distribution och slutanvändning i form av el från bränsleceller. Det femåriga projektet som centret ska arbeta med adresserar specifikt Agenda 2030-målet #13: Bekämpa klimatförändringarna.

Ett av målen är att ta fram polymermembran för elektrolys baserad på nya klasser av alkaliska membran, bland annat för att svara på snabba laständringar som är en viktig egenskap då förnybar energi skall användas för att driva elektrolysen. Ett annat är att utveckla flytande organiska vätebärare som komplement till trycksatt vätgas och utveckla bränsleceller med sur membranelektrolyt för att fungera vid högre temperaturer.

– Det är ett oerhört spännande projekt som ger oss möjligheten att jobba under en längre tid med vätgasforskning. Det öppnar också för en rad nya samarbeten och kunskapsöverföring mellan svenska forskargrupper, institut och industripartners, säger Thomas Wågberg, professor på Institutionen för fysik vid Umeå universitet.

Centret som leds av KTH innefattar sju forskargrupper vid fyra svenska universitet (Chalmers, KTH, Lunds universitet, och Umeå universitet) samt en forskargrupp vid RISE. I projektet, som har stark industrikoppling, kommer bland annat åtta doktorander, och tre postdoktorer att utbildas.

För mer information, kontakta gärna: