"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Thomas Wågberg

Jag är prefekt på Institutionen för fysik och gruppledare för "Nano for Energy", en interdisciplinär forskargrupp som fokuserar på nanomaterial och deras applikationer inom förnybar energi.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för fysik Enhet: Nano for Energy Roll: Prefekt
Plats
Fysikhuset plan 3, Linnaeus väg 24, FA321 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag leder en forskargrupp som arbetar med nanomaterial, främst nanostrukturerat kol, och andra nanomaterial baserade på övergångsmetalloxider, ädelmetaller och hybridmaterial av dessa. Vi fokuserar på att undersöka och utnyttja de elektriska, strukturella och kemiska egenskaperna hos dessa material och deras tillämpning inom förnybar energi.

Min forskarkarriär inleddes med forskarutbildning vid Umeå universitet 1996 med professor Bertil Sundqvist (Umu) och professor Per Jacobsson (Chalmers) som handledare. Min avhandling fokuserade på polymerfaser av C60, och vi publicerade några viktiga arbeten rörande polymeriserad C60, fotpolymeriserad och interkalrerad polymer C60 med högt tryck.

Läs mer om vår forskning

Läs fullständig lista med publikationer

ACS Omega, American Chemical Society (ACS) 2024, Vol. 9, (18) : 20623-20628
Eriksson, Axl; Kawde, Anurag; Hrachowina, Lukas; et al.
ACS Catalysis, American Chemical Society (ACS) 2024, Vol. 14, (8) : 5898-5910
Hu, Qiyu; Zhou, Hongshan; Ding, Yong; et al.
Journal of Energy Chemistry, Elsevier 2024, Vol. 88 : 202-212
Nie, Zhicheng; Zhang, Lei; Zhu, Qiliang; et al.
Materials Today Energy, Elsevier 2024, Vol. 41
Rafei, Mouna; Piñeiro-García, Alexis; Wu, Xiuyu; et al.
Materials Horizons
Sun, Pengliang; Gracia-Espino, Eduardo; Tan, Fang; et al.
Frontiers in Chemistry, Frontiers Media S.A. 2024, Vol. 12
Wang, Tianxiao; Li, Menghong; Gu, Ziyan; et al.
Environmental Pollution, Elsevier 2023, Vol. 334
Hao, Chenglin; Rao, Fengling; Zhang, Yunqiu; et al.
Chemical Engineering Journal, Elsevier 2023, Vol. 455
Hong, Jie; Chen, Mengshan; Zhang, Lei; et al.
Materials Horizons, Royal Society of Chemistry 2023, Vol. 10, (12) : 5969-5982
Hong, Jie; Zhang, Lei; Zhu, Qiliang; et al.
Angewandte Chemie International Edition, John Wiley & Sons 2023, Vol. 2, (32)
Hu, Qiyu; Chen, Shoushun; Wågberg, Thomas; et al.
Journal of Hazardous Materials, Elsevier 2023, Vol. 442
Huang, Ruihua; Lv, Jiapei; Chen, Jianbing; et al.
Separation and Purification Technology, Elsevier 2023, Vol. 306
Jia, Xiuxiu; Zhao, Xue; Bi, Zenghui; et al.
Advanced Optical Materials, Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2023, Vol. 11, (16)
Lanzavecchia, German; Kuttruff, Joel; Doricchi, Andrea; et al.
Journal of Materials Chemistry A, Royal Society of Chemistry 2023, Vol. 11, (5) : 2155-2167
Li, Ziyao; Chen, Mengshan; Zhang, Lei; et al.
Nano Reseach, Springer Nature 2023, Vol. 16, (7) : 10626-10633
Liu, Yong-feng; Tang, Shi; Gao, Zhaoju; et al.
The Journal of Physical Chemistry C, American Chemical Society (ACS) 2023, Vol. 127, (51) : 24658-24665
Miranda la Hera, Vladimir; Mena Gómez, Josué; Canto-Aguilar, Esdras; et al.
Journal of Colloid and Interface Science, Elsevier 2023, Vol. 642 : 714-723
Nie, Zhicheng; Zhang, Lei; Du, Ziang; et al.
Nano Today, Elsevier 2023, Vol. 50
Perivoliotis, Dimitrios K.; Ekspong, Joakim; Zhao, Xue; et al.
Green Chemistry, Royal Society of Chemistry 2023, Vol. 25, (23) : 9884-9895
Tang, Shi; Liu, Yong-feng; Opoku, Henry; et al.
Journal of Colloid and Interface Science, Vol. 650 : 1350-1360
Ye, Ying; Zhang, Lei; Zhu, Qiliang; et al.
Carbon Energy, John Wiley & Sons 2023, Vol. 5, (1)
Zhang, Hua; Aierke, Abuduwayiti; Zhou, Yingtang; et al.
ACS Nano, American Chemical Society (ACS) 2023, Vol. 17, (16) : 16008-16019
Zhang, Hua; Bi, Zenghui; Sun, Pengliang; et al.
ACS Nano, American Chemical Society (ACS) 2023, Vol. 17, (1) : 636-647
Zhang, Hua; Zhou, Yintang; Xu, Ming; et al.
Journal of Colloid and Interface Science, Elsevier 2023, Vol. 630 : 855-866
Zhang, Yunqiu; Li, Yuanxin; Bi, Huilin; et al.
Advanced Science, John Wiley & Sons 2023, Vol. 10, (8)
Zhao, Xue; Chen, Jianbing; Bi, Zenghui; et al.
Microchimica Acta, Springer 2023, Vol. 190, (7)
Zhou, Jie; Zhao, Zongshan; Zhao, Xue; et al.
Sensors and actuators. B, Chemical, Elsevier 2023, Vol. 376
Zhou, Menglin; Tang, Tingfan; Qin, Danfeng; et al.
Solar Energy Materials and Solar Cells, Elsevier 2023, Vol. 250
Zäll, Erik; Järn, Mikael; Karlsson, Stefan; et al.
Solar Energy Materials and Solar Cells, Elsevier 2023, Vol. 261
Zäll, Erik; Karlsson, Stefan; Järn, Mikael; et al.
Colloid and Interface Science Communications, Elsevier 2022, Vol. 49
Bi, Zenghui; Wang, Yuwen; Chen, Jianbing; et al.
Journal of Cleaner Production, Elsevier 2022, Vol. 373
He, Yingnan; Chen, Jianbing; Lv, Jiapei; et al.
Separation and Purification Technology, Elsevier 2022, Vol. 303
He, Yingnan; Jia, Xiuxiu; Zhou, Shuxing; et al.
Journal of Water Process Engineering, Elsevier 2022, Vol. 50
He, Zhuang; Zhang, Yunqiu; Lv, Jiapei; et al.
Journal of Hazardous Materials, Elsevier 2022, Vol. 436
Huang, Yimin; Wang, Bing; Lv, Jiapei; et al.
Journal of Materials Chemistry A, Royal Society of Chemistry 2022, Vol. 10, (40) : 21659-21671
Li, Luhan; Zhang, Lei; Nie, Zhicheng; et al.
Nano Reseach, Springer 2022, Vol. 15, (6) : 5610-5618
Liu, Yong-feng; Tang, Shi; Wu, Xiuyu; et al.
Chemical Engineering Journal, Elsevier 2022, Vol. 437
Ma, Xin; Guo, Qin; Zhang, Jingmei; et al.
Nanomaterials, MDPI 2022, Vol. 12, (23)
Miranda la Hera, Vladimir; Wu, Xiuyu; Mena, Josué; et al.
Advanced sustainable systems, Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2022, Vol. 6, (12)
Ngoc Pham, Tung; Samikannu, Ajaikumar; Vincze, Zsuzsanna; et al.
ACS Applied Materials and Interfaces, American Chemical Society (ACS) 2022, Vol. 14, (25) : 28956-28964
Peng, Yan; Li, Meng; Jia, Xiuxiu; et al.
AIP Advances, American Institute of Physics (AIP) 2022, Vol. 12, (10)
Rafei, Mouna; Miranda la Hera, Vladimir; Barzegar, Hamid Reza; et al.
Advanced Materials Interfaces, John Wiley & Sons 2022, Vol. 9, (34)
Rafei, Mouna; Wu, Xiuyu; Piñeiro-García, Alexis; et al.
Nano Select, John Wiley & Sons 2022, Vol. 3, (9) : 1344-1353
Segervald, Jonas; Boulanger, Nicolas; Salh, Roushdey; et al.
Advanced Composites and Hybrid Materials, Springer Science+Business Media B.V. 2022, Vol. 5, (4) : 3158-3175
Sun, Pengliang; Zhou, Shuxing; Yang, Yun; et al.
Vätgas - framtidens lösning på klimatfrågan?

Vetenskapslunch med Thomas Wågberg 5 oktober 2023.