"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-10-28

52 miljoner till forskning om läkemedel i miljön

NYHET Forskningsprogrammet MistraPharma beviljas 52 miljoner kronor av Mistra, stiftelsen för miljöstrategisk forskning. Mats Tysklind och Jerker Fick vid kemiska institutionen, Umeå universitet, deltar i programmet som nu får ytterligare fyra års forskningsmedel.

― Det känns otroligt roligt och beslutet betyder mycket för den fortsatta forskningen om läkemedel i miljön. Vår forskning och programmet i övrigt har erhållit mycket höga betyg av den internationella utvärderingsgruppen, säger Mats Tysklind, professor i miljökemi vid kemiska institutionen.

Hittills har Umeåforskarna forskat kring vilka läkemedelssubstanser som kan passera reningsverken och tas upp i fisk. Bland annat har forskarna visat att syntetiska hormoner som liknar progesteron passerar svenska kommunala reningsverk och riskerar påverka fiskars fortplantning. Nya analysmetoder har utvecklats för att kunna mäta läkemedel i mycket låga halter i olika miljöprover.

De närmsta åren kommer Umeågruppen att lägga stor fokus på att detaljstudera hur läkemedel beter sig i miljön, till exempel hur fort de bryts ner av solljus.

– Vi kommer också genomföra ytterligare studier av biokoncentration av läkemedel samt förfina och förbättra våra analytiska metoder, säger Jerker Fick, forskare vid kemiska institutionen.

Tillsammans med forskare från Göteborg har studier av medicinproduktion i vissa fall visat stora utsläpp av läkemedel till miljön, där utsläpp av antibiotika gynnar multiresistenta bakterier i miljön. Dessa forskningsfynd har bland annat resulterat i att svenska landsting nu är först ut i världen med att ställa krav kring utsläpp från produktion när de upphandlar läkemedel till sjukvården. Forskningen har också varit upptakt till två regeringsuppdrag som har lett till förslag från Sverige att de internationella riktlinjerna för läkemedelsproduktion (GMP) också ska omfatta miljöhänsyn.

― Det är stimulerande att de forskningsresultat vi presenterar uppmärksammas av så många intressenter och att de också leder till en livlig diskussion och förslag på åtgärder, säger Jerker Fick.

Forskningsprogrammet MistraPharma går nu in i sin andra fas under perioden 2012-2015 där forskningen vid Umeå universitet kommer att bedrivas inom en av universitets starka forskningsmiljöer: Miljöns kemi – från molekyl till ekosystem.

Förutom kemiska institutionen vid Umeå universitet medverkar följande lärosäten i MistraPharma: Kungliga Tekniska Högskolan (programchef prof. Christina Rudén), Göteborgs universitet, Uppsala Universitet, Stockholms Universitet, Brunel University och Chalmers Tekniska Högskola.

Om projektet:

Läs mer om MistraPharma på: www.mistrapharma.se
Läs mer om den starka forskningsmiljön Miljöns kemi – från molekyl till ekosystem på: http://www.umu.se/forskning/stark-forskning/starka-forskningsmiljoer/miljons-kemi/

För mer information, kontakta gärna:

Mats Tysklind, kemiska institutionen Telefon: 090-788 66 68
E-post: mats.tysklind@chem.umu.se

Jerker Fick, kemiska institutionen Telefon: 090-786 93 24
E-post: jerker.fick@chem.umu.se

Redaktör: Ingrid Söderbergh