"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-10-28

56 miljoner från Vetenskapsrådet

NYHET Vetenskapsrådet har i dag beslutat att ge drygt 56 miljoner kronor i stöd till 15 nya forskningsprojekt inom humaniora, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap vid Umeå universitet.

Vetenskapsrådet ger genom sin stora årliga utlysning stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Nu har rådet offentliggjort vilka forskningsprojekt som får projektmedel inom humaniora, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap.

Statistik från Vetenskapsrådet visar att Umeå universitet ligger mycket bra till ur ett nationellt perspektiv. Inom utbildningsvetenskap hamnar Umeå universitet på andra plats bland de lärosäten som fått högst belopp det första bidragsåret. Inom humaniora och samhällsvetenskap placerar sig Umeå universitetet på en femteplats.

Följande projekt har fått bidrag vid Umeå universitet:

Rickard Danell, institutionen för sociologi

”Att förutsäga vetenskaplig excellens", 1 680 000 kr för 2011-2013

Per-Olof Erixon, institutionen för estetiska ämnen

”Kampen om texten - om lärarstudenters möten och förhandlingar med olika akademiska skrivtraditioner på vägen mot en godkänd uppsats”, 6 500 000 kr för 2012-2015

Görel Granström, juridiska institutionen

”Att göra sin röst hörd. En rättsvetenskaplig studie av brottsoffers rättsliga ställning i straffprocessen”, 1 710 000 kr för 2012-2014

Anders Hanberger, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

”Utvärderingars konsekvenser för grundskolans praktik - styrning, ansvarsutkrävande och verksamhetsförändring”, 5 066 000 kr för 2012-2014

Linus Holm, institutionen för psykologi

”Kausala samband mellan timing och kognition”, 2 700 000 kr för 2012-2014

Fredrik Karlsson, institutionen för språkstudier och institutionen för klinisk vetenskap, logopedi

”Intonation och rytm i talet hos personer med Parkinsons sjukdom - en longitudinell jämförelse mellan sjukdomens effekter och effekter av behandling”, 3 995 000 kr för 2012-2014

Jessica Körning Ljungberg, institutionen för psykologi

”En empirisk studie om hur distraktion orsakas av oväntade auditiva och vibrerande stimuli” 3 352 000 kr för 2012-2014

Johan Lindholm, juridiska institutionen

”EU-domstolen som lagstiftare: koherens eller kaos?”, 2 799 000 kr för 2012-2014

Anna Larsson, institutionen för idé- och samhällsstudier

”Den svenska skolgårdens kulturhistoria: Skolans utemiljö som pedagogiskt rum och socialt spänningsfält 1611-2011”, 3 707 000 kr för 2012-2014

Ulf Lundström, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

”Inkluderande och konkurrerande? Gymnasieskolan i skärningspunkten mellan social inkludering och marknadisering.”, 6 904 000 kr för 2012-2015

Guy Madison, institutionen för psykologi

”Ärftlighet i timingförmågor och sambandet mellan kognition och timing”, 3 000 000 kr för 2012-2014

Mikaela Nyroos, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

”Kognitiva implikationer för matematiklärande hos yngre personer”, 2 153 000 kr för 2012-2014

Louise Rönnqvist, institutionen för psykologi

”Relationen mellan sensomotorik och beteendefunktioner och hjärnans utveckling och organisation hos prematurt födda barn: En kvasi-longitudinell design”, 3 760 000 kr för 2012-2015

Stefan Sjöström, institutionen för socialt arbete

”Mellan organisationsintresse och demokratiskt uppdrag - utmaningar inom mediehantering i socialtjänst, polis och skola”, 4 158 000 kr för 2012-2014

Kirk Sullivan, institutionen för språkstudier

”Literacitet i Sápmi: flerspråkighet, revitalisering och literacitetsutveckling i ett globaliserat Norden”, 4 800 000 kr för 2012-2014

Kontaktuppgifter till forskarna finns på:
http://www.umu.se/sok/personalkatalog

Redaktör: Karin Wikman