"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-09-13

5:e nordiska konferensen i utbildningshistoria

NYHET Institutionen för idé- och samhällsstudier och forskningsmiljön i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning anordnar den 26-28 september en nordisk konferens i utbildningshistoria under temat Människor, miljöer och läromedier.

Konferensen utmärks av tre plenarföreläsare:

Ian Grosvenor, professor, Urban History, University of BriminghamAstri Andersen, professor i historia, Bergens universitetet
Charlotte Appel, lektor, Roskilde Universitetscenter.

Konferensen erbjuder även 20 sessioner med utbildningshistorisk tematik i bred bemärkelse kring bl. a följande frågeställningar:

Vad har utbildning inneburit för de människor - inte bara elever och lärare, utan också bespisningspersonal, skolpolitiker, föräldrar och andra - som varit delaktiga i och påverkat såväl institutionaliserad utbildning som informellt lärande?

Hur har utbildning skapat olika typer av miljöer - studiecirkeln, rökrutan, lägerskolan och universitetscampus för att nämna några - och vilka innebörder har rumsliga och materiella aspekter haft i utbildning?

Hur har utbildning medierats och vilken roll har olika läromedier spelat för undervisning och lärande?

Sista anmälningsdag är den 14 september.

Läs mer om programmet för 5:e nordiska utbildningshistoriska konferensen

Redaktör: Per Melander