"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-11-21

11,5 miljoner till samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning

NYHET Formas forskarråd har beslutat tilldela forskare inom samhällsvetenskap och humanistisk vetenskap vid Umeå universitet anslag med 11,5 miljoner kronor.

Följande forskare vid den samhällsvetenskapliga och den humanistiska fakulteten vid Umeå universitet har beviljats anslag från Formas årliga öppna utlysning för projektstöd:

Linda Sandberg, Umeå centrum för genusstudier
Titel: Separatistiska rum för trygghet
2 889 864 kr

Rikard Eriksson, Institutionen för geografi
Titel: Entreprenörskap.i periferin: Var och hur kan perifera regioner dra nytta av socialt kapital för regional utveckling?
2 996 879 kr

Herman Stål, Handelshögskolan
Titel: Relationer i cirkulära affärsmodeller
2 971 569 kr

Jenny Ingridsdotter, Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Titel: Mobiliserade byar: hur lokalsamhällen agerade under skogsbränderna 2018 och omorienterar sig mot framtiden
2 572 599 kr