"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-10-23

61 rådsmiljoner till medicinsk forskning i Umeå

NYHET Vetenskapsrådet har i årets omgång delat ut sammanlagt nära 61 miljoner kr i bidrag till medicinsk forskning vid Umeå universitet.

I utdelningen inom ämnesområdet Medicin (M) ingår för Umeås del sammanlagt 34 projektbidrag samt en anställning som forskarassistent kombinerad med ett fyraårigt projektbidrag. Inte mindre än fyra av de forskare som får projektbidrag i år finns på enheten för patologi vid Inst. för medicinsk biovetenskap. Det största enskilda bidraget – 4,65 miljoner kr på tre år – går till fysiologen Roland Johansson, världsledande forskare på området hjärnans styrning av handen.
Karin Wadell (bilden), Inst. för samhällsmedicin och Karin Wadellrehabilitering, enheten för sjukgymnastik, får en VR-anställning som forskarassistent och dessutom ett projektbidrag sammanlagt 1,8 miljoner kr under 2009-2012. Hennes forskningsprojekt handlar om effekten av fysisk träning hos patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).De 34 projektbidragen har följande mottagare (i alfabetisk ordning):
 

Rolf Adolfsson, Inst. för klinisk vetenskap, psykiatri: Molecular genetics/genomics of affective and schizophrenic disorders in the isolated Northern Swedish population, 1,6 miljoner kr på två år

Peter Andersen, Inst. för farmakologi och klinisk neurovetenskap, neurologi: Genetic factors causing sporadic and familial amyotrophic lateral sclerosis (ALS/MND) with or without dementia, 1,95 miljoner kr på tre år

Anders Bergh, Inst. för medicinsk biovetenskap, patologi: Novel markers of disease aggressiveness and therapeutic targets in prostate TINT, tumour and metastasis stroma, 1,2 miljoner kr på tre år

Sven Bergström, Inst. för molekylärbiologi: Infection biology and virulence of Borrelia spirochetes, 3,9 miljoner kr på tre år

Torbjörn Bäckström, Inst. för klinisk vetenskap, obstetrik och gynekologi: Basis for sex and stress hormone induced mood symptoms and diseases, 2,25 miljoner kr på tre år

Emmanuelle Charpentier, Inst. för molekylärbiologi: RNA and Infection Biology: Small regulatory RNA molecules in the human pathogen Group A streptococcus, 1,05 miljoner kr på tre år

Mikael Elofsson, Kemiska institutionen: Chemical attenuation of bacterial virulence: Inhibitors of type III secretion, 900 000 kr på tre år

Maria Emmelin, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, epidemiologi och folkhälsovetenskap: Promoting health by strengthening social capital - should interventions target individuals, groups or neighbourhoods?, 1,2 miljoner kr på tre år

Lars Forsgren, Inst. för farmakologi och klinisk neurovetenskap, neurologi: Parkinson´s disease (PD): evolution and mechanisms of disease progression, particularly cognitive dysfunction, in the early phase of a community-based study population, 1,65 miljoner kr på tre år

Matthew Francis, Inst. för molekylärbiologi: Stress sensing and protein quality control within the bacterial envelope - implications for global regulation of bacterial pathogenicity and virulence factor disarmament, 1,2 miljoner kr på tre år

Paul Franks, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, medicin: Gene x lifestyle interactions and complex traits involved in elevated disease risk: the GLACIER study, 1,5 miljoner kr på tre år

Gerhard Gröbner, Kemiska institutionen: Protein Misfolding/Aggregation at Membrane Surfaces: Inside the Cell,
1,2 miljoner kr på tre år

Bengt Hallberg, Inst. för medicinsk biovetenskap, patologi: Functional and mechanistically activation of Exoenzyme S (ExoS) of Pseudomonas (P) aeruginosa, 975 000 kr på tre år

Olle Hernell, Inst. för klinisk vetenskap, pediatrik: Bile salt-stimulated lipase: a key enzyme in inflammation besides in neonatal fat digestion?, 1,2 miljoner kr på tre år

Anders Hofer, Inst. för medicinsk kemi och biofysik: Targeting the nucleotide metabolism of Trypanosoma brucei, 1,5 miljoner kr på tre år

Dan Holmberg, Inst. för medicinsk biovetenskap, medicinsk och klinisk genetik: Cellular and Molecular events in autoimmune-induced inflammation, 1,5 miljoner kr på tre år

Dan Hultmark, Inst. för molekylärbiologi: Persistent RNA virus infections, 800 000 kr på två år

Roland Johansson, Inst. för integrativ medicinsk biologi, fysiologi: Control of Dexterous Manipulation in Humans, 4,65 miljoner kr på tre år

Staffan Johansson, Inst. för integrativ medicinsk biologi, fysiologi: Mechanisms underlying Epilepsy and Chronic Pain: Control of Neuronal Excitability via GABA- and Glycine-Gated Ion Channels, 800 000 kr på två år

Ulf Lerner, Inst. för odontologi, oral cellbiologi: Regulation of Bone Metabolism by Hormones, Inflammatory Mediators, and Malignant Tumour Cells - Preclinical and Clinical Studies, 650 000 kr på två år.

Kui Liu, Inst. för medicinsk kemi och biofysik: Signals and Molecules in Oocytes that Contribute to Physiological and Pathological Changes of the Mammalian Ovary, 2,7 miljoner kr på tre år

Stefan Marklund, Inst. för medicinsk biovetenskap, klinisk kemi: Studies of enzymes metabolizing the toxic reduction products of oxygen the superoxide anion radical and hydrogen peroxide, 2,925 miljoner kr på tre år

Jonas Nilsson, Inst. för molekylärbiologi: Interplay between the Myc oncogene, the DNA damage response (DDR) and apoptosis in tumor development and therapy, 1,2 miljoner kr på tre år

Lennarth Nyström, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, epidemiologi och folkhälsovetenskap: Can the benefit of treatment of hypertension from the trials be achieved in practise? A population-based study in Västerbotten and Sörmland regarding hypertension control and stroke incidence, 700 000 kr på två år

Per-Arne Oldenborg, Inst. för integrativ medicinsk biologi, histologi med cellbiologi: CD47 and SIRP alpha Modulates Innate Immune and Autoimmune Responses, 2,1 miljoner kr på tre år

Gunilla Olivecrona, Inst. för medicinsk biovetenskap, fysiologisk kemi: Molecular and functional studies of some proteins with profound importance for the action of lipoprotein lipase, 3 miljoner kr på tre år

Ulrich von Pawel-Rammingen: Inst. för molekylärbiologi: Interaction of streptococcal proteases with modulators of inflammatory processes: Are streptococcal infections an underlying cause of inflammatory disease?, 2,4 miljoner kr på tre år.

Fatima Pedrosa Domellöf, Inst. för klinisk vetenskap, oftalmiatrik: The molecular portfolio of the extraocular muscles: clues to protection in muscular disease, 800 000 kr på två år

Solbritt Rantapää Dahlqvist, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, reumatologi: Aetio-patogenetic factors of importance for development of rheumatoid arthritis, disease severity and co-morbidity, in particular cardio-vascular disease, 1,815 miljoner kr på tre år.

Göran Roos, Inst. för medicinsk biovetenskap, patologi: Telomere length as a biological marker in health and disease - heredity, epidemiology and cell biology, 1,2 miljoner kr på tre år

Elisabeth Sauer-Eriksson, Kemiska institutionen: Exploring mechanisms for amyloid formation and for bacteria-host cell interactions, 1,2 miljoner kr på tre år

Anders Sjöstedt, Inst. för klinisk mikrobiologi, klinisk bakteriologi: The roles of and relationships between iron regulation, resistance to reactive oxygen species and the virulence of Francisella tularensis, 1,5 miljoner kr på tre år

Nicklas Strömberg, Inst. för odontologi: Saliva Polymorphisms and Multimarker Predictors of Susceptibility to Caries Disease,
1,2 miljoner kr på tre år

Pernilla Wikström, Inst. för medicinsk biovetenskap, patologi: Biomarkers for aggressive prostate cancer, 1,2 miljoner kr på tre år

Vetenskapsrådets lista med utdelningen