Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-10-30

61,4 miljoner kronor till forskning inom utbildningsvetenskap samt medicin och hälsa

NYHET Vetenskapsrådet har beviljat 16,3 miljoner kronor till forskning inom utbildningsvetenskap samt 45,1 miljoner kronor till forskning inom medicin och hälsa till totalt 17 forskningsprojekt vid Umeå universitet.

I årets stora utlysning inom utbildningsvetenskap delas sammanlagt 148 456 000 kronor ut till forskningsprojekt i Sverige. Av de 247 ansökningar som kom in har 24 beviljats. 16,3 miljoner kronor av dessa går till Umeå universitet.

Ewa Rolfsman tar för Umeå universitets räkning emot det största bidraget inom utbildningsvetenskap för sitt projekt som ska utveckla den svenska skolan.

I årets stora utlysning inom medicin och hälsa delas sammanlagt 824 232 132 kronor ut till forskningsprojekt i Sverige. Av de 1 317 ansökningar som kom in har 218 beviljats. 45,1 miljoner kronor av dessa går till Umeå universitet.

Nelson O. Gekara tar för Umeå universitets räkning emot det största bidraget inom medicin och hälsa för sitt projekt inom regleringen av det medfödda immunförsvaret.

Forskare vid Umeå universitet som tilldelats medel inom utbildningsvetenskap

Ewa Rolfsman, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Vad kan vi lära av storskaliga internationella komparativa kunskapsmätningar för att utveckla den svenska skolan?

6 858 000 kronor för 2016–2020

Per-Åke Rosvall, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Kritiskt tänkande i yrkesämnesundervisning? Medborgarskapande i yrkesprogrammens styrdokument och klassrumspraktik

5 898 000 kronor för 2016–2019

Olle Westerlund, Institutionen för nationalekonomi

Effekter av vuxenutbildning vid förlust av anställning på övergång till postgymnasial utbildning, sysselsättning och inkomster

3 556 000 kronor för 2016–2018

Forskare vid Umeå universitet som tilldelats medel inom medicin och hälsa

Bror Alstermark, Institutionen för integrativ medicinsk biologi

Neuronal kontroll av avancerad viljemässig motorik

4 000 000 kronor för 2016–2019

Thomas Borén, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Magsårsbakterien Helicobacter pylori; hur adaptation av bakteriell vidhäftning är av betydelse för kronisk infektion och sjukdomsutveckling

1 400 000 kronor för 2016–2017

Nelson O. Gekara, Institutionen för molekylärbiologi

Reglering av det medfödda immunförsvaret - Betydelsen av DNA-skador och ubiquitinsystemet

6 000 000 kronor för 2016–2019

Ingegerd Johansson, Institutionen för odontologi

Kunskap om karies genom populationsgenetik och mikrobiotakarakterisering – GLIDE konsortiet

4 000 000 kronor för 2016–2019

Stefan Marklund, Institutionen för medicinsk biovetenskap

ALS orsakad av stammar av SOD1-prioner

2 100 000 kronor för 2016–2018

Gunilla Olivecrona, Institutionen för medicinsk biovetenskap

Lipoproteinlipas och reglering av intravasculär triglyceridmetabolism

2 100 000 kronor för 2016–2018

Fatima Pedrosa-Domellöf, Institutionen för integrativ medicinsk biologi

Ögonmusklernas molekylära uppbyggnad: nycklar till muskelsjukdomar och skelningskirurgi

2 100 000 kronor för 2016–2018

Anna Rieckmann, Institutionen för strålningsvetenskaper

Hybrid PET-MR-avbildning av dopaminfrisättning hos människor: En potentiell biomarkör för schizofreni?

3 150 567 kronor för 2016–2019

Marlene Sandlund, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Utvärdering och implementering av en mobil applikation tillsammans med äldre för att främja styrka och balans och minska risken för fall

3 408 900 kronor för 2016–2019

Elisabeth Sauer-Eriksson, Kemiska institutionen

Struktur och Funktionsstudier på Amyloida Proteiner samt på Proteiner Involverade i Bakterie-Värdcell Interaktioner

3 000 000 kronor för 2016–2018

Peter Sundström, Institutionen för farmakologi och klinisk

Miljöfaktorers betydelse för uppkomsten av multipel skleros

2 100 000 kronor för 2016–2018

Bernt Eric Uhlin, Laboratoriet för molekylär infektionsmedicin (MIMS) och Institutionen för molekylärbiologi

Bakteriella virulens mekanismer hos den opportunistiska patogenen Acinetobacter baumannii och den mångsidiga patogenen Escherichia coli

4 800 000 kronor för 2016–2019

Pernilla Wikström, Institutionen för medicinsk biovetenskap

Biomarkörer för prognostisering av prostatacancer och bedömning av behandlingsrespons

2 100 000 kronor för 2016–2019

Hans Wolf-Watz, Laboratoriet för molekylär infektionsmedicin (MIMS)

Reglering och funktion av virulensen hos Yersinia under infektion

4 800 000 kronor för 2016–2019

Mer om Vetenskapsrådets bidragsbeslut

Bidragsbeslut Stora utlysningen – Utbildningsvetenskap 2015

Bidragsbeslut Stora utlysningen – Medicin och hälsa 2015

Redaktör: Anna Lawrence