Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 januari 2021)

printicon
Publicerad: 19 okt, 2015

6,4 miljoner till infrastrukturprojekt

NYHET Forskarna Johan Hellström och Torbjörn Bergman vid den statsvetenskapliga institutionen, har av Riksbankens Jubileumsfond beviljats 6 393 000 kr till projektet Party Government in Europe Database.

Projektet kommer att bygga upp en databas om den parlamentariska demokratins viktigaste aktörer i Europa - väljare, politiska partier och regeringar. Den nya databasen kommer att möjliggöra forskning om till exempel politiskt ansvarsutkrävande, kampen om regeringsmakten (regeringsbildning), regeringsavgångar och nyval.

Projektet kommer att ligga i Umeå där Johan Hellström leder projektet tillsammans med Torbjörn Bergman, men kommer även vara knuten till Lunds universitet genom Hanna Bäck.

Redaktör: Eva Stoianov