"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-10-19

6,4 miljoner till infrastrukturprojekt

NYHET Forskarna Johan Hellström och Torbjörn Bergman vid den statsvetenskapliga institutionen, har av Riksbankens Jubileumsfond beviljats 6 393 000 kr till projektet Party Government in Europe Database.

Projektet kommer att bygga upp en databas om den parlamentariska demokratins viktigaste aktörer i Europa - väljare, politiska partier och regeringar. Den nya databasen kommer att möjliggöra forskning om till exempel politiskt ansvarsutkrävande, kampen om regeringsmakten (regeringsbildning), regeringsavgångar och nyval.

Projektet kommer att ligga i Umeå där Johan Hellström leder projektet tillsammans med Torbjörn Bergman, men kommer även vara knuten till Lunds universitet genom Hanna Bäck.

Redaktör: Eva Stoianov