"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-12-04

6,5 miljoner till Umeå för forskning om ärftlighet och hjärntumörer

NYHET Inst. för strålningsvetenskaper, Umeå universitet, blir europeiskt centrum för den stora GLIOGENE-studien som omfattar sammanlagt 12 centra i USA och Europa. Amerikanska National Cancer Institute beviljar studien sammanlagt 80 miljoner kronor för forskning kring hjärntumörfamiljer och dess genetik, varav 6,5 miljoner kronor går till Umeå.

Vid Institutionen för strålningsvetenskaper har under lång tid forskning om hjärntumörer varit ett viktigt profilområde. Sedan mitten av 90-talet har ärftlighetens betydelse för hjärntumörers uppkomst studerats med stöd bland annat från Cancerforskningsfonden Norrland och Cancerfonden.

Forskarna har funnit mycket speciella hjärntumörfamiljer med ursprung i Norrland som är släkt med varandra långt tillbaka i tiden. Dessa hjärntumörfamiljer är ovanliga och därför är förutsättningen för bra forskning, tex för att hitta viktiga gener som kan förklara orsaken till hjärntumörer, att forskarna måste samarbeta med många centra.

Inom ett stort samarbetsprojekt i ett nystartat nätverk, Brain Tumour Epidemiology Consortium, (epi.grants.cancer.gov/btec/) har Beatrice Malmer, docent vid Inst. för strålningsvetenskaper, tillsammans med andra forskare vid Umeå samarbetat och Melissa Bondy, MD Anderson Cancer Center, gått samman för att göra en gemensam studie om ärftliga hjärntumörer.

Nu har hela GLIOGENE-studien, som omfattar 8 amerikanska och 4 europeiska centra, beviljats totalt 80 miljoner kronor från National Cancer Institute för att under 5 år identifiera hjärntumörfamiljer och kartlägga eventuella genetiska störningar. Om man kan hitta gener som förklarar ansamlingen av hjärntumörer i dessa familjer skulle man bättre kunna förstå varför hjärntumörer uppkommer. Detta kan ge förbättrad möjlighet att förebygga, tidigare upptäcka och behandla hjärntumörer.

Alla patienter med nydiagnostiserade gliom (en viss typ av hjärntumör) och patienter som går under behandling i Sverige kommer att tillfrågas om att vara med i studien som kommer att starta vid årsskiftet.

Beatrice Malmer är övergripande koordinator för studien i Europa. Studien i Sverige kommer att utföras i samarbete med Nationella planeringsgruppen för hjärntumörer med Roger Henriksson, Inst. för strålningsvetenskaper som ordförande. I hela studien beräknar man att kunna göra genetisk analys på 400 hjärntumörfamiljer. De huvudansvariga för studien har startmöte vid MD Anderson Cancer Center, Houston Texas 6–7 december.

Se även det amerikanska pressmeddelandet på www.umu.se/medfak/aktuellt/dokument/MDAnderson_Cacenter.pdf.

För mer information, kontakta:

I första hand huvudansvarig Beatrice Melin (fd Malmer) på telefon 073-091 80 28 eller e-post beatrice.melin@onkologi.umu.se.
I andra hand Roger Henriksson på telefon 070-588 99 33 eller e-post roger.henriksson@onkologi.umu.se.

Redaktör: Bertil Born