"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-10-29

6,6 miljoner kronor till forskning inom utbildningsvetenskap

NYHET Ytterligare tre forskningsprojekt vid Umeå universitet får bidrag från Vetenskapsrådet. Forskningsprojekten handlar om dyslexi och lärande, utbildningspolitik samt svenska elevers prestationer i TIMSS och PISA.

Totalt får forskningsprojekten inom utbildningsvetenskap vid Umeå universitet dela på 6,6 miljoner kronor. De tre forskare som beviljats medel är:

Marie Wiberg, Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, som får 2 880 000 kronor för projektet Analys och modellering av svenska elevers prestationer i TIMSS och PISA i ett internationellt perspektiv Tel: 090-786 6943 E-post: Marie.Wiberg@edmeas.umu.se

Åke Olofsson, Institutionen för psykologi, som får 1 890 000 kronor för projektet Dyslexi, lärande och undervisning i högre utbildning Tel: 090-786 61 12 E-post: ake.olofsson@psy.umu.se

Olof Johansson, Statsvetenskapliga institutionen, som får 1 830 000 kronor för projektet Nationell utbildningspolitik möter kommunala genomförandestrukturer Tel: 090-786 78 12 , 070 - 626 19 94 E-post: olof.johansson@pol.umu.se

Av sammanlagt nästan 350 ansökningar får 30 projektstöd i årets ansökningsomgång.
– Det är relativt få projekt som får stöd men de involverar ofta många forskare, konstaterar Elisabet Nihlfors, utbildningsvetenskapliga kommittén inom Vetenskapsrådet, som ska främja forskning av hög vetenskaplig kvalitet med relevans för lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet. Totalt fördelas cirka 140 miljoner kronor till ny utbildningsvetenskaplig forskning för perioden 2009–2011.

Redaktör: Olof Bergvall