"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-11-02

7 miljoner till genusforskning vid Umeå universitet

NYHET Två medicinska forskare vid Umeå universitet, professor Anne Hammarström och universitetslektor Katarina Hamberg, får sammanlagt mer än 7 miljoner kr i projektanslag i Vetenskapsrådets utdelning till genusforskning.

Två av de fem projektbidrageni denna utdelning tillföll Umeå universitet, där båda mottagarna är verksamma vid Inst. för folkhälsa och klinisk medicin.
Katarina Hambergs projekt ”Hur uppstår ojämlikhet mellan kvinnliga och manliga patienter i sjukvården? - Genusstudier av kognitiva och kommunikativa processer som inverkar vid medicinska bedömningar” får totalt 4, 175 miljoner kr för de tre åren 2010-2012.
Anne Hammarströms projekt ”Att utveckla ett instrument för analyser av jämställd vård - en genusteoretisk ansats inom svensk hälso-och sjukvård” får sammanlagt 3,0 miljoner kr för samma period.För mer information, kontakta gärnauniversitetslektor/överläkare Katarina Hamberg, tel. 090-785 35 34,
e-post katarina.hamberg@fammed.umu.se
www.umu.se/phmed/allmmed/personal/k_hamberg.htmlProfessor/överläkare Anne Hammarström, tel. 090-785 35 47,
e-post anne.hammarstrom@fammed.umu.se
www.umu.se/phmed/allmmed/personal/anne_hammarstrom.html