"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-10-22

70 procent av landets utbildningar till specialistsjuksköterska ifrågasätts

NYHET Universitetskanslersämbetet ifrågasätter 70 procent av landets specialistsjuksköterskeexamina, däribland åtta examina vid Umeå universitet. Däremot anses universitetets specialistsjuksköterskeexamen inom ambulanssjukvård och magisterexamen i omvårdnad hålla hög kvalitet.

– Att så många utbildningar ifrågasätts är ett tungt besked för oss. Vi kommer omgående att tillsätta en arbetsgrupp som ska analysera resultatet och lämna en åtgärdsplan, för att komma till rätta med de brister som Universitetskanslersämbetet pekar på, säger Diana Berggren, dekan vid medicinska fakulteten.

Universitetskanslersämbetet ifrågasätter 74 av Sveriges 105 specialistsjuksköterskeexamina och ger dem omdömet bristande kvalitet. 26 utbildningar får betyget hög kvalitet och fem mycket hög kvalitet. Omdömet bristande kvalitet innebär att Universitetskanslersämbetet följer upp ifrågasättandet av examensrätten inom ett år. Om universiteten har rättat till bristerna dras ifrågasättandet tillbaka.

Följande inriktningar för specialistsjuksköterskeexamina vid Umeå universitet får bristande kvalitet i utvärderingen: hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, distriktssköterska, onkologisk vård, psykiatrisk vård, vård av äldre, anestesisjukvård, intensivvård och operationssjukvård. Utvecklingsarbetet för utbildningarna kommer att påbörjas så snart åtgärdsplanen är klar.
– Institutionen för omvårdnad arbetar redan idag med att förbättra kvaliteten i såväl självständiga arbeten som innehåll och examination av teoretiska och praktiska moment. Det här förbättringsarbetet fokuserar på handledning och bedömning av studenternas uppsatser och om att säkerställa kliniska examinationer, säger Christine Brulin, prefekt vid institutionen för omvårdnad.

Universitetskanslersämbetet har även utvärderat generella examina på avancerad nivå inom omvårdnad och vårdvetenskap. Av landets totalt 29 utbildningar får fem examina omdömet bristande kvalitet och 22 betyget hög kvalitet, däribland Umeå universitets magisterexamen. Två examina i Sverige anses hålla mycket hög kvalitet.

Det är sex examensmål för specialistsjuksköterskeexamen och fem för magisterexamen i omvårdnad som har bedömts. Umeå universitets specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot ambulanssjukvård får hög kvalitet på fem examensmål och mycket hög kvalitet på ett mål. Magisterprogrammet i omvårdnad får hög kvalitet på alla fem mål.

Övriga åtta specialistsjuksköterskeutbildningar får bristande kvalitet på ett eller flera examensmål. Bristerna omfattar i de flesta fall tre examensmål, och handlar om den vetenskapliga grunden i området, om analys, bedömning och hantering av komplexa frågeställningar, samt om bedömningar utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av mänskliga rättigheter.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Diana Berggren, dekan, medicinska fakulteten, Umeå universitetTelefon: 090-785 14 60, 070-660 15 71
E-post: diana.berggren@umu.se

Christine Brulin, prefekt vid institutionen för omvårdnad, Umeå universitetTelefon: 070-595 36 32
E-post: christine.brulin@umu.se

Redaktör: Karin Wikman