"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-11-03

73 miljoner kronor från Vetenskapsrådet

NYHET Vetenskapsrådet har i dag beslutat att ge drygt 73 miljoner kronor i stöd till 27 nya forskningsprojekt inom naturvetenskap och teknik vid Umeå universitet.

Text: Karin Wikman

Vetenskapsrådet ger genom sin stora årliga utlysning stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. I år fanns även möjlighet att söka bidrag ur tre särskilda inriktningar, bland annat Livets molekyler i samverkan. Av totalt sju beviljade bidrag inom denna satsning går fyra till forskare vid Umeå universitet. Pernilla Wittung-Stafshede, professor vid kemiska institutionen, får det högsta anslaget inom satsningen – drygt 5,2 miljoner kronor. Rådet har även gjort en särskild satsning på projektbidrag till unga forskare och sju av dessa går till forskare vid Umeå universitet.

Ove Axner, institutionen för fysik

Utveckling av nya laserbaserade spektroskopiska tekniker för ultrakänslig detektion av molekyler i gasfas samt modellering av bakteriella adhesionsprocesser, 2 400 000 kronor för 2012-2014

Richard Bindler, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Långsiktiga miljöeffekter av tidigt bergs- och jordbruk i Bergslagen från ett geoekologiskt perspektiv, 2 100 000 kronor för 2012-2014

Henrik Björklund, institutionen för datavetenskap

Parametriserad syntaktisk analys för naturliga språk, 3 200 000 kronor för 2012-2015 (Projektbidrag - Unga forskare)

Emmanuelle Charpentier, institutionen för molekylärbiologi/Molekylär infektionsmedicin Sverige (MIMS)

CRISPR/CAS: Ett adaptivt immunsystem riktat mot gen-inkräktare, 4 200 000 kronor för 2012-2015 (Projektbidrag – Livets molekyler i samverkan)

Ellen Dorrepaal, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Effekter av ett varmare klimat och växtrötter på CO2-emission från mark med tinande permafrost, 2 779 000 kronor för 2012-2014 (Projektbidrag - Unga forskare)

Tomas Edgren, institutionen för molekylärbiologi

In vitro translokering av ytlokaliserade effektorproteiner i typ III sekretion, 2 983 000 kronor för 2012-2014 (Projektbidrag - Unga forskare)

Anders Eklund, institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap/institutionen för strålningsvetenskaper

Utveckling av modeller, mätning- och analysmetoder för centrala nervsystemets biofluidmekanik - med applikation för neurologiska sjukdomar, 2 400 000 kronor för 2012-2014

Maria Eriksson, institutionen för fysiologisk botanik

Vilken roll spelar NFX1 lika proteiner i den cirkadianska klockan och vid växters anpassning till stress?, 1 800 000 kronor för 2012-2014

Per Gardeström, institutionen för fysiologisk botanik

Bladmitokondrier och deras roller i fotosyntes och senescence, 2 100 000 kronor för 2011-2013

Martin Gullberg, institutionen för molekylärbiologi

Cytoskelettens funktion för att organisera domäner i djurcellers plasmamembran, 1 950 000 kronor för 2011-2014

Lena Gunhaga, Umeå centrum för molekylär medicin

Det perifera nervsystemet - från stamceller till mogna sensoriska celler, 2 600 000 kronor för 2012-2015

Dan Hultmark, institutionen för molekylärbiologi

Naturlig immunitet i Drosophila, 1 950 000 kronor för 2012-2014

Torgeir Hvidsten, institutionen för fysiologisk botanik

En systembiologisk syn på evolutionen av den regulatoriska DNA-koden i växter; vad gör ett träd till ett träd?, 1 950 000 för 2012-2014 (Projektbidrag - Unga forskare)

Antony Ilderton, institutionen för fysik

Grundläggande fysik med hjälp av laserljus, 2 800 000 kronor för 2012-2015 (Projektbidrag - Unga forskare)

Lennart B.-Å. Johansson, kemiska institutionen

Experimentell och teoretisk utveckling av fluoroescensspektroskopi och elektronisk energitransport med tillämpningar inom biovetenskaper, 2 100 000 kronor för 2012-2014

Leif Jönsson, kemiska institutionen

Molekylära mekanismer bakom nya metoder för effektiv biokonvertering av lignocellulosa, 2 400 000 kronor för 2012-2014

Jan Karlsson, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Kontroll av sjöproduktivitet: effekter av ljus, terrestert organiskt material och födovävsstruktur, 3 600 000 kronor för 2012-2015

Anna Linusson, kemiska institutionen

Utforskning av icke-kovalenta interaktioner i protein-ligand-komplex, 2 214 000 kronor för 2012-2014

Ruth Palmer, institutionen för molekylärbiologi

Investigating ALK regulated signalling in vivo, 4 850 000 kronor för 2012-2015 (Projektbidrag – Livets molekyler i samverkan)

Madeleine Ramstedt, kemiska institutionen

Nya antibakteriella ytor - Antivirulenta galliumkomplex i lösning och på en yta, 3 000 000 kronor för 2012-2014 (Projektbidrag - Unga forskare)

Göran Samuelsson, institutionen för fysiologisk botanik

Fotosystem 2 och den kolkoncentrerande mekanismen hos Chlamydomonas reinhardtii, 1 800 000 kronor för 2012-2014

Linda Sandblad, institutionen för molekylärbiologi

3D-elektronmikroskopisk visualisering av bakteriers skelettproteiner, 2 200 000 kronor för 2012-2015 (Projektbidrag - Unga forskare)

Elisabeth Sauer-Eriksson, kemiska institutionen

RNA- och RNP-strukturer och deras betydelse för proteintransport och virusinfektion, 3 700 000 kronor för 2012-2014 (Projektbidrag – Livets molekyler i samverkan)

Victoria Shingler, institutionen för molekylärbiologi

Integrering av mångfacetterade signaler i bakterier genom hierarkiskt uppbyggda regulatoriska system, 2 700 000 kronor för 2012-2014

Johan Trygg, kemiska institutionen

Integrerad dataanalys inom metabolomik och systembiologi, 2 400 000 kronor för 2012-2014

Xiao-Ru Wang, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Ekologisk och genetisk växelverkan i gränsområden mellan arters utbredningar, 1800000 miljoner kronor för 2012-2014

Pernilla Wittung-Stafshede, kemiska institutionen

Transport av koppar och platina: grundläggande mekanismer och läkemedelsresistens, 5 250 000 kronor för 2012-2015 (Projektbidrag – Livets molekyler i samverkan)

Kontaktuppgifter till forskarna finns via:

www.umu.se/sok/personalkatalog