"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-12-03

7,5 miljoner till forskning om friskt åldrande

NYHET Fem forskningsprojekt i Umeå om friskt åldrande får anslag i tre år av stiftelsen Seniorhusen till Anders Öquists minne.

Text: Ola Nilsson

Stiftelsen Seniorhusen till Anders Öquists minne har bildats för att främja ett
friskt åldrande. Stiftelsens styrelse har nu anslagit totalt 7,5 miljoner kronor
under tre år till följande projekt:

 • Physical exercise to optimize brain health in aging, a HIT?
  Carl-Johan Boraxbekk får 700 000 kronor per år i tre år.

 • Säkra steg för bättre balans – fallprevention i en app,
  Marlene Sandlund får 500 000 kronor per år i tre år.

 • Appbaserad minnesträning – ett nytt sätt att stärka kognitiv hälsa hos äldre, Petra Sandberg får 500 000 kronor per år i tre år.

 • Hälsofrämjande arbetsliv för ett friskt åldrande – ett tvärvetenskapligt
  forskningsprojekt om hälsofrämjande åtgärder vid tungt fysiskt arbete, Viktoria Wahlström får 400 000 kronor per år i tre år.

 • Utveckling och utvärdering av ett kombinerat motoriskt-kognitivt
  träningsprogram för äldre personer, Annika Toots får 400 000 kronor per år i tre år.

Läs gärna mer om stiftelsen på: stiftelsenseniorhusen.se